logoreiki

УСУИ РЕЙКИ


Обучение в Усуи Рейки I ниво
Рейки Инициация

В първо ниво Рейки ще се запознаете с историята, същността и принципите на Рейки. Ще получите познания за енергийните центрове на тялото (чакрите) и ще бъдете иницииран като енергиен канал, за да протича енергията Рейки свободно през Вас.

След “настройка” (ритуал, в който Рейки Мастерът инициира Ученика), ще можете да канализирате енергията и да лекувате чрез полагане на ръце, както себе си, така и други хора, домашни любимци и растения. Ще Ви бъдат демонстрирани позициите за Рейки лечение, ще Ви бъде разяснено как протича един Рейки лечебен сеанс.

След курса ще можете да зареждате с енергия храни и напитки, вещи и предмети. Ще получите материали, които ще Ви помогнат във Вашите първи стъпки с Рейки, както и Сертификат от Рейки Мастера, удостоверяващ че ще иницииран в Усуи Рейки.

Обучението в Рейки първо ниво протича в рамките на два последователни дни и включва лечебен сеанс в деня преди инициацията.


Обучение в Усуи Рейки II ниво
Рейки Символите

Във второ ниво Рейки, след настройка, силата на енергията, която канализирате през Вас, ще се увеличи значително. Освен това, ще получите три свещени символа – символ за Сила, Ментално-Емоционален символ, както и символ за Разстояние.

Освен лечението на физическото тяло, Рейки второ ниво ще Ви даде възможност чрез символите да лекувате емоционални проблеми, ментални и психически блокажи, да лекувате хора, които не присъстват физически до Вас, както и да изпращате енергия за разрешаването на конкретни ситуации – в настоящето, миналото и бъдещето. Ще можете да изчиствате от отрицателна енергия помещения, вещи и предмети и да се предпазвате.

Обучението в Рейки второ ниво протича в рамките на един ден. Ще получите материали с информация за символите, както и Сертификат от Рейки Мастера, удостоверяващ че сте настроени в Усуи Рейки второ ниво.


Обучение в Усуи Рейки III ниво
Рейки Мастер

Усуи Рейки първо ниво се съсредоточава върху физическия аспект, Усуи Рейки второ ниво  – върху емоционално-менталния аспект, а Усуи Рейки трето ниво – върху всички аспекти, но най-вече духовния път.

С трето ниво Усуи Рейки ще получите нова настройка, след която силата на енергията Ви значително ще нарасне и ще продължава да нараства с времето, ще се засилят интуитивните Ви способности, ще изпитате по-силно свързване със Себе си и Вселената, вероятно ще се отключат други Ваши таланти и способности. Настройка в трето ниво Рейки ще доведе до положителни промени в живота Ви.

С настройката ще получите Рейки Мастер Символа и ще се научите да правите настройки на други хора и да ги обучавате в магията на Рейки. Ще можете да чистите натрупана карма от минали животи.

Обучението в Усуи Рейки Мастер ниво протича в рамките на два дни:

  • Ден 1: Ще получите Усуи Рейки Мастер Символа и настройка за трето ниво.
  • Ден 2: Ще бъдете посветени в ритуала за настройка на други хора.

След края на обучението Ви, ще получите материали и Сертификат за Усуи Рейки Мастер, който Ви дава право да инициирате други хора.