Рейки: Нива и обучение


УСУИ РЕЙКИ и КАРУНА РЕЙКИ КУРСОВЕ

В AWAKENING CENTER можете да се получите настройка за Рейки лечител
до най-високото ниво Рейки Мастер в системите Усуи Рейки и Каруна Рейки


УСУИ РЕЙКИ


Обучение в Усуи Рейки I ниво
Рейки Инициация

В първо ниво Рейки ще се запознаете с историята, същността и принципите на Рейки. Ще получите познания за енергийните центрове на тялото (чакрите) и ще бъдете иницииран като енергиен канал, за да протича енергията Рейки свободно през Вас.

След “настройка” (ритуал, в който Рейки Мастерът инициира Ученика), ще можете да канализирате енергията и да лекувате чрез полагане на ръце, както себе си, така и други хора, домашни любимци и растения. Ще Ви бъдат демонстрирани позициите за Рейки лечение, ще Ви бъде разяснено как протича един Рейки лечебен сеанс.

След курса ще можете да зареждате с енергия храни и напитки, вещи и предмети. Ще получите материали, които ще Ви помогнат във Вашите първи стъпки с Рейки, както и Сертификат от Рейки Мастера, удостоверяващ че ще иницииран в Усуи Рейки.

Обучението в Рейки първо ниво протича в рамките на един ден.


Обучение в Усуи Рейки II ниво
Рейки Символите

Във второ ниво Рейки, след настройка, силата на енергията, която канализирате през Вас, ще се увеличи значително. Освен това, ще получите три свещени символа – символ за Сила, Ментално-Емоционален символ, както и символ за Разстояние.

Освен лечението на физическото тяло, Рейки второ ниво ще Ви даде възможност чрез символите да лекувате емоционални проблеми, ментални и психически блокажи, да лекувате хора, които не присъстват физически до Вас, както и да изпращате енергия за разрешаването на конкретни ситуации – в настоящето, миналото и бъдещето. Ще можете да изчиствате от отрицателна енергия помещения, вещи и предмети и да се предпазвате.

Обучението в Рейки второ ниво протича в рамките на един ден. Ще получите материали с информация за символите, както и Сертификат от Рейки Мастера, удостоверяващ че сте настроени в Усуи Рейки второ ниво.

Изисквания:
– сертификат за завършено обучение в Усуи Рейки ниво 1
– показване на знания върху материалите от Усуи Рейки ниво 1


Обучение в Усуи Рейки III ниво
Рейки Мастер

Усуи Рейки първо ниво се съсредоточава върху физическия аспект, Усуи Рейки второ ниво  – върху емоционално-менталния аспект, а Усуи Рейки трето ниво – върху всички аспекти, но най-вече духовния път.

С трето ниво Усуи Рейки ще получите нова настройка, след която силата на енергията Ви значително ще нарасне и ще продължава да нараства с времето, ще се засилят интуитивните Ви способности, ще изпитате по-силно свързване със Себе си и Вселената, вероятно ще се отключат други Ваши таланти и способности. Настройка в трето ниво Рейки ще доведе до положителни промени в живота Ви.

С настройката ще получите Рейки Мастер Символа и ще се научите да правите настройки на други хора и да ги обучавате в магията на Рейки. Ще можете да чистите натрупана карма от минали животи.

Обучението в Усуи Рейки Мастер ниво протича в рамките на един или два дни в зависимост от големината на групата:

  • Ден 1: Ще получите Усуи Рейки Мастер Символа и настройка за трето ниво.
  • Ден 2: Ще бъдете посветени в ритуала за настройка на други хора.

При индивидуална форма на обучение, курсът се осъществява в рамките на един ден

След края на обучението Ви, ще получите материали и Сертификат за Усуи Рейки Мастер, който Ви дава право да инициирате други хора.

Изисквания:
– сертификат за завършено обучение в Усуи Рейки ниво 1
– сертификат за завършено обучение в Усуи Рейки ниво 2
– показване на знания върху материалите от Усуи Рейки ниво 1
– отлично владеене (изписване и предназначение) на символите от Усуи Рейки ниво 2
– практика под супервизия на Рейки Мастер-Учител


kr

КАРУНА РЕЙКИ 


Обучение в Каруна Рейки I ниво

Каруна Рейки е система за енергийно лечение създадена от Уилям Ранд въз основата на Усуи и Тибетско Рейки. Каруна Рейки надгражда и развива Усуи Рейки системата. Тя засилва лечителските способности, които се придобиват след Мастерското ниво на Усуи Рейки, като ни дава голям набор от техники за по-задълбочено кармично лечение на физически, емоционални и ментални травми, както и житейски ситуации. 

За да може човек да бъде иницииран в Каруна Рейки и да получи настройките до Мастер Каруна Рейки, е необходимо преди това да е придобил Усуи Рейки Мастер ниво и да е практикувал.

Каруна Рейки лекува на кармично ниво, лекува травми от минали животи и детството, подсъзнателни модели на поведение, които ни пречат в живота, освобождава ни от нашите негативни навици, учи ни да бъдем по-състрадателни към себе си и към другите, засилва интуицията ни, развива таланти и помага за по-дълбочинно осъзнаване на реалността.

В първо ниво на Каруна Рейки се изучават четири символа:

Символ за лечение на клетъчно ниво, разрешаване на проблеми от минали животи, и детството, особено за деца преживели тормоз;

Символ за лечение на тежки физически заболявания, несъзнателни модели на поведение, “сенчест Аз”, насилие и тормоз, психични нападения.

Символ за хармония, лечение на предизвикателни взаимоотношения, зависимости, създаване на здравословни навици, развиване на Универсалното състрадание.

Символ за хармонизиране на чакрите, фокусиране, приоритизиране на цели, заземяване, енергийно изчистване на предмети и помещения.

Изисквания:
– сертификат за завършено трето (Мастер) ниво на Усуи Рейки


Обучение в Каруна Рейки II ниво 

Обучението в Каруна Рейки продължава с второ ниво и още четири символа:

Символ за подобряване на общуването ни с другите и с висшу духовни същества, синхронизира висшия с низшия Аз, помага за по-ефективно учение, засулва творческите ни заложби и желанието за съзидателност.

Символ за заземяване, проявление на Божествената ни същност, организиране и поставянето на приоритети.

Символ за осъзнаване на реалността, постигане на цели, които са в синхрон с висшия ни Аз, както и лечение на човечеството и Земята.

Символ за постигане на вътрешен мир, мир с другите, постигане на всеобщ мир, засилва вярата в живота, лекува безсъние, овладяване чувството на страх и паника, засилва ясновидството.

Изисквания:
– сертификат за завършено обучение в Усуи Рейки нива 1, 2 и 3
– сертификат за завършено обучение в Каруна Рейки ниво 1
– показване на знания върху материалите от Каруна Рейки ниво 1
– отлично владеене (изписване и предназначение) на символите от Каруна Рейки ниво 1


Обучение в Каруна Рейки III ниво Мастер

В трето ниво на Каруна Рейки ще получите мастерските символи, с които енергията Ви значително ще се засили. Освен настройката в Мастерското ниво, ще се научите да правите настройки и на други хора.

Изисквания:
– сертификат за завършено обучение в Усуи Рейки ниво 1, 2 и 3
– сертификат за завършено обучение в Каруна Рейки ниво 1
– сертификат за завършено обучение в Каруна Рейки ниво 2
– показване на знания върху материалите от Каруна Рейки ниво 1
– показване на знания върху материалите от Каруна Рейки ниво 2
– отлично владеене (изписване и предназначение) на символите от Каруна Рейки ниво 1
– отлично владеене (изписване и предназначение) на символите от Каруна Рейки ниво 2
– практика под супервизия на Рейки Мастер-Учител


Важна информация: 

След всяка инициация/настройка в ниво Рейки, следва период на повишаване честотите на енергията (21 дни), по време на който е възможно да изпитате временни неразположения като: главоболие, гадене, разстройство, температура.

Вероятно е да се чувствате по-емоционални (да Ви се плаче безпричинно, да се засилят страховете Ви, да се върнат стари ситуации от живота Ви, да се чувствате объркани, екзалтирани и т.н.).

Тези процеси преминават бързо и по най-хармоничния за Вас и околните начин, така че бъдете сигурни, че сте в безопасност и всичко ще отшуми!

Желателно е в деня преди инициация и настройка, както и 21 дни след това, да не се приема алкохол, да се пие много вода, да не се прекалява с храна и да се храните здравословно.

 


За всякакви въпроси и допълнителна информация, моля свържете с нас!