Рейки сеанс (сесия)

Рейки сеанс (сесия) представлява трансфер на енергията „ки“ от Рейки Мастер практик-лечител към клиента. Сесията трае средно около един астрономически час, като предварително клиентът е заявил желанието си да получи Рейки от лечителя, т.е. лечението се случва само след изричното сългасие от страна на клиента.

Различното при нас е, че по време на сесиите за Рейки лечение в AWAKENING CENTER, Рейки Мастер лечител и учител Делян Загарьов отделя време да разговаря с клиентите, като заедно формулират коя е конкретна нужда, с която клиентът идва за конкретния сеанс.

След приключване на сесията лечение с Рейки, Рейки Мастер Делян и клиентът отново имат време за разговор, в което Рейки Мастер Делян споделя своите усещание и наблюдения относно състоянието на клиента. От своя страна, клиентът също споделя своите усещания и впечатления от сеанса.

В AWAKENING CENTER държим клиентите ни да се чувстват спокойни и сигурни, затова и Делян отделя достатъчно време на всеки клиент. След като клиентът напусне AWAKENING CENTER, винаги може да се свърже отново с Рейки Мастер Делян в случай на възникнали въпроси, нужда от повече информация и яснота, нуждата от споделяне и т.н.

Повече за това как протичат сеансите, можете да прочетете ТУК.

Рейки Инициация (настройка)

Рейки Инициация (настройка) представлява процес, свещен ритуал, в който Рейки Мастер Сенсей отваря коронна и сърдечна чакра на ученика и създава специална връзка между него и Рейки Източника.

Настройката (инициацията) в системата за лечение Рейки е мощно духовно преживяване. Енергията „ки“ е настроена и канализирана в аурата на ученика. Процесът се направлява от Рейки Мастер Сенсей лечител и учител, както и от Божественото Съзнание, което извършва определени настройки в енергийните тела на ученика, спрямо неговото моментно състояние, нужди и ниво на осъзнаване.

Ритуалът по настройката е подкрепян и от Рейки учители и водачи от невидимия свят, духовни същества, както и от Висшия Аз на Рейки Мастера и Висшия Аз на ученика. Много клиенти на Рейки Мастер Делян споделят, че по време на ритуалите по настройка в някое от нивата на системата за лечение Рейки, са имали мистични преживявания, получили са послания, настъпило е лечение на определено емоционално или физическо състояние, имали са видения за своите духовни водачи или за преживявания от минали животи. Мнозина споделят за засилване на определени способности, усещания, развиат скрити таланти, след настройка в Рейки.

Веднъж, след като сте настроени към енергията Рейки, никога не можете да я загубите. Настройката към Рейки превръща ученика завинаги в Рейки канал, енергията непрестанно нараства, настъпва лечение на здравословни проблеми, успокоение, засилване на интуицията, по-високо ниво на осъзнаване, по-фокусиран и бистър ум и т.н.

Настройката във всяко ниво на Рейки води до лечение не само на физическо ниво, но също така и на емоциите и ума. Процесът на настройка е много по-мощен от един Рейки сеанс.