Rejki-safety

Рейки е изключително деликатна и безопасна духовна техника, сертифицирана система за холистично лечение, която използва висша фина енергия, направлявана от Висшия Аз на човек. Тя води до хармонизиране и лечение на човек на всички нива – тяло, ум, емоции, душа. Физическите страдания намаляват, но заедно с това, умът се успокоява, емоциите се хармонизират и изчистват; човек се освобождава от заблуди, вярвания, модели на поведение, привързаности и зависимости; израства духовно и постига по-високо ниво на осъзнаване.

Рейки не вреди. Не може да се предозира с Рейки. Енергията не може да се „направлява” от лечителя и не може да се използва, за да навреди, защото лечителят е просто „канал”, проводник, през който енергията тече. Не лечителят, а Висшият Аз на получателя „взема решенията”, като поема енергията и инстинктивно и автоматично я насочва там, където има най-голяма нужда от нея.

Лечителят, който предава енергията е само „инструмент”, чрез който Висшето Съзнание извършва пожеланото от Висшия Аз на получателя.

.