Дори да ми струва живота | Автор: Стефан Хауснер

26,00 лв.

Цената не включва доставка!

Книга: „Дори да ми струва живота“
Автор: Стефан Хауснер
Издателство: Инситут за терапия и изкуство
Година на издаване: 2023

- +
Код: B002 Категория:

Описание

ДОРИ ДА МИ СТРУВА ЖИВОТА
Системните констелации като решение за болести и упорити симптоми

В книгата „Дори да ми струва живота“, Стефан Хауснер предлага картина на потенциала за лечение чрез метода семейни констелации, като се фокусира върху съответстващите на болестите движения в динамиката на семейните системи. Огромният му опит с лични казуси демонстрира нагледно подхода му в множество описания на клинични случаи, наред с достъпни обяснения на теорията и прозрения от практиката.

Методът Семейни Констелации се е разширил и развил в много различни направления като допълнение към консултирането и терапията. Освен в работата на множество организации, компании и образователни институции, прилагането на този метод за работа с болести и симптоми е отворило възможността да се изпита лечебното въздействие на енерго-информационното поле както в клиничната медицина, така и в здравния сектор като цяло. Изследването на трансгенерационните заплитания и фамилните динамики хвърля нова светлина върху здравето и заболяванията, а прозренията, придобити чрез работата със здравословни проблеми, са довели до по-холистично разбиране и отношение в лечението на болните.

Тази книга е подходяща за хора, които искат да поддържат здравословни отношения със себе си, с тялото си, със семействата си, както в по-широка социална сфера на дейност, така и в тесния си личен кръг. Всеки, който е заинтересован да изследва и преживее холистичната концепция за „здраве“ през призмата на семейните констелации, може да открие множество ценни прозрения в нея.

Превод от немски: Симеон Ганев
Редактор: Елица Великова
Стилов редактор и коректор: Райна Атанасова
Издател: Институт за изкуство и терапия, София, 2023
Корица и оформление: Мила Янева-Табакова

За автора:
Стефан Хауснер има повече от 30 години опит с традиционната китайска медицина, хомеопатията, остеопатията и дълги години опит в полето на Семейните Констелации. Наблюденията му върху връзката между определени симптоми и трансгенерационните травми му дават възможност да прилага метода семейни констелации за лечение на хронични заболявания, превенция на усложнения, третиране на симптоми и профилактика на здравето.

Той работи, преподава и обучава хора в над 45 страни през последните 25 години и продължава да посвещава времето си в изследване на лечебните въздействия в полето на системната констелационна работа. През последните 10 години Стефан участва в обучения с видни водещи в сферата на Хуманистичната психология и медитативните терапии (като Томас Хубл) и включва все повече медитацията Майндфулнес към своята практика, придвижвайки се от ориентираната към разрешение терапия в посока на духовна трансформация.

Ако се даде правилният импулс за лечение, тялото е способно да се пре-структурира мигновено и дори и много сериозни симптоми и състояния могат да бъдат преобразувани за кратко време“. – Стефан Хауснер