Още от древността, шаманите са били почитани от племената като лечители, гурута и дори магьосници. Те са играли важна роля в човешкия живот. Според преданията шаманите са били избирани от великите духове и боговете, за да предават мъдрост и знания на общността и да лекуват.

Шаманите са контактували с боговете чрез песни, танци, медитации и свещени ритуали. Те са имали необяснимо силна връзка с животните.  Смята се, че шаманите са имали способност да контролират времето и природните стихии, правели са много точни предсказания, тълкували са сънища, пътували са между астралния свят и този на материята с лекота.

Шаманизмът се основава на разбирането, че видимият свят на материята е подвластен на света на енергията и духовете.  За разлика от анимизма и аниматизма, в които всички членове на обществото ги практикуват, шаманизмът изисква специално познание и способности, както и посвещение.

През 2006 година, Усуи и Каруна Рейки Мастер и Майстор Акашови записи Делян Загарьов, по време на пътуване до Перу и Боливия, бива посветен в Тайнството на Шаманизма от местен шаман от племето Каяуая, наследници на Империята на Инките, населяващи граничната територия между днешни Перу и Боливия, островът на Слънцето и бреговете на езерото Титикака.

Година по-късно, по време на духовно пътуване до Мексико, Делян среща истински шаман от циливизацията на Маите, която погрешно се смята за изчезнала. Получава посвещение в шаманизма и в Мексико.

Всеки понеделник, в нашата facebook страница, Делян ще споделя напътствия и мъдрост от Великите шамани, в седмични послания, които ще получава от Великите шамани чрез медитация и шамански карти.