ЛОВЕЦЪТ
Напътствия от Великите шамани
(24 – 30 Септември 2018)

Преди появата на земеделието, ние сме ловували в гъстите гори и прерията, за да изхраним рода и племето си. Ловецът никога не е взимал повече, отколкото селото се е нуждаело, за да оцелее. Понякога това е означавало само едно единствено животно – по малко за всички. Това сме наричали „добро убиване“, лов по необходимост. Ловецът е бил изключителен преследвач, познавал е пътя, следвал го е тихо и търпеливо, за да постигне своя успех.

Когато Великите шамани призовават ловеца в нас, те ни казват, че не бива да се оставяме на стремежите си, защото те са като отрова. Великият Дух ни проговоря чрез с шаманите и ни предупреждава да внимаваме да не се превърнем в плячка на собствените си желания и фантазии. Помнете да не искате повече, отколкото ви е нужно, не се водете от необуздани амбиции. Понякога, дори най-добрите ловци са се завръщали в селото без плячка.

Ден след есенното равноденствие на 23-ти септември, на връх пълнолунието в Овен на 24-ти срещу 25-ти септември, това послание е по-скоро поредното напомняне да се смирим, да сменим фокуса от това, което искаме, върху това, което вече имаме. Често оценяваме това, което сме имали, едва след като го изгубим.

Нека тази седмица, фокусът е върху това, което имате и енергията на благодарността – най-силната задвижваща енергия. Ако искате повече, бъдете благодарни за това, което вече имате…