ОСТРИЕТО
Напътствия от Великите шамани
(17 – 23 Септември 2018)

Острието представлява остротата на ума, тялото и духа. Сочейки нагоре, то призова силата на Небето. Когато е насочено надолу към земята, то „забива“ силата на небесата в земните недра. Острието може да бъде лечебен инструмент или оръжие. Носете го разумно, внимателно, и то ще ви дава сила, ще ви закриля, ще ви служи в ритуали и посвещения, ще отреже енергийните връзки, които ви държат в миналото, ще прекъсне токсичните взаимоотношения в настоящето. Използвайте го с гняв и то ще се разрушава, наранява и убива.

Когато Великите шамани ни подават „острието“, ние сме поканени да го вземем и да го използваме. Когато Великите шамани ни дават дара на „острието“, те ни казват, че няма място за колебание, няма време за губене, няма нужда от празни приказки и излишни разговори, нито от игра на „криеница“ с неизбежното. Небето и Земята са се съюзили, за да ни подкрепят да изявим своята сила, затова е време да предприемем решителни действия. Преодолейте страха си да не нараните другите, извадете острието и го използвайте мъдро!