ЗЕМЯ
Напътствия от Великите шамани
(1-7 Октомври 2018)

Земята представлява дара на живота. Символиката на това послание от шаманите се отнася до тялото на планетата Земя, човешкото тяло и самата природа като едно неделимо цяло. Този символ се явява, за да ни напомни, че всички живи същества се раждат от Земята, включително човешката раса, която оказва огромно влияние на целия живот на тази планета. Темите, с които можем да работим тази седмица са: здравето, богатството, сигурността, заземяването, стабилността и нашите корени (предци). Това послание ни напомня, че светът на времето и пространството е дар от Духа и трябва да се отнесем към този дар с уважение.

Когато се появи символът за Земята, това означава, че трябва да се съсредоточим върху благоговение и благодарност за естествените дарове, които идват при нас не само сега, но от незапомнени времена. Много неща могат да бъдат постигнати в този период, когато се съсредоточим върху състрадателно, благоговейно служене на света, природата, Земята и всички живи същества. Ако действаме с почтеност, благодарност, чисто намерение и смирение, ще се окажем по-проспериращи, отколкото можем да си представим. Успехът при работа навътре и службата на Цялото се гарантират, когато Земята се покаже като част от посланието на Великите шамани.

Периодът е изключително подходящ за пречистване на физическо, психическо, ментално и емоционално ниво, започване на диета, нов спортен режим, проекти свързани със здравето, екологията, грижата за опазване на различни растителни и животински видове, разходки и пътувания в планина, гора, творчески занимания.

Пожелаваме слънчева седмица и топъл и успешен Октомври!