СЪБУДЕТЕ ЯГУАРА В СЕБЕ СИ! ПОБЕДЕТЕ СТРАХОВЕТЕ СИ!
Напътствия от Великите шамани и Ангелите
(18 – 25 ноември 2019)


В предходните две седмици ангелите и шаманите ни подкрепиха да прегърнем вътрешното си дете и ни изпратиха мощно послание заредено с много любов. И това не е случайно. Те са се погрижили за нас, за да можем да направим следващата крачка. Тази седмица те ни подсказват, че предстои да се срещнем лице в лице със страха.

В медитацията, в която моля за напътствия духовете на великите шамани, те бяха много пестеливи на думи, но ясно усетих загрижеността им и това, че издадоха предупреждение да бъдем подготвени.

В началото на медитацията бях пренесен някъде в Южна Америка. Озовах се сред гъстата джунгла, беше тъмно, късно през нощта. Усетих студ, не виждах почти нищо заради тъмнината. Чувах само вятъра и леки движения на насекоми и различни животни.

В този миг, някой ме докосна по дясното рамо и аз подскочих не само в медитацията, но и физически. Тялото ми се разтресе. Усетих как страхът полазва по тялото ми. Обърнах се, а до мен стоеше шаман от племе, което не познавам. Без да отваря устните си, с поглед, който едва фокусирах заради мрака, ми подсказа да вървим напред. Тръгнахме, като аз вървях само крачка след него, гледах да не изоставам, за да не остана сам. Имаше нещо зловещо в мястото, макар да знаех, че в присъствието на шамана и ангелите наоколо (бяха там, въпреки че не ги виждах) съм в абсолютна безопасност.

След стотина метра, които ми се сториха много повече заради напрежението, стигнахме нещо като малка поляна, в средата на която се издигаше голяма колиба от сухи клони, кал и листа от широколистните дървета в джунглата наоколо. Шаманът влезе вътре и сякаш вятърът повтори неговата мисъл „Влизай!“ Сведох глава, за да мога да пристъпя в колибата. Вътре имаше други шамани от различни племена, седнали в кръг около огън, който гореше в средата на колибата. Около огъня бяха подредени много камъни. Бяха гладки, бели, с някакви рисунки по тях. Всички шамани ме поканиха да седна в кръга редом до тях. Тогава, шаманът, който ме посрещна в джунглата проговори:

– Предстои да бъдеш изпитан. Не само физическата ти сила на тялото ти. А силата на вярата ти. – и ми подаде един от кръглите камъни, на които имаше нарисуван черен ягуар. – Вземи! Това ще ти е нужно, – допълни шаманът.

Едва хванал камъка в ръцете си, изведнъж от него изскочи истински черен ягуар и влезе право в огъня. Изрева силно, докато гореше в пламъците изпитваше болка, но след това кожата му сякаш се изпари и той се превърна в ягуар от светлина. Сля се с огъня и застана за секунда неподвижен. Беше величествен. Тогава изскочи от огъня и се върна върху камъка като рисунка.

Преживяването беше много силно, макар и кратко. Тогава шаманите ми разказаха за черния ягуар. Той е бил почитан не само като цар на джунглата, но и като божество от олмеки, астеки (както е правилно да се произнася), толтеки, инки, маи и редица други племена. Всяко племе имаше представител на тази наша среща в колибата.

Образи на ягуари могат да бъдат наблюдавани в различни рисунки върху скали и камъни, като дърворезба и върху кости от другу животни в САЩ, Мексико, Гватемала, Панама, Венецуела, Боливия, Бразилия, Перу и Аржентина. Древните шамани вярвали, че боговете се вселявали в тялото на черен ягуар, когато пожелаели да слязат при човека.

Шаманите призовавали черния ягуар, когато правели лечебни цереномии за изцелението на тежко болни; когато търсели съюзник преди битка или отговори и напътствия в трудни времена и при слаба реколта. Черният ягуар идвал, за да излекува болния, за да бъде пазител на племето, за да отблъсне злите сили или за ускоряване на трансформацията. Да, присъствието на черен ягуар означава най-вече присъствието на боговете и духовните водачи и лечебна сила, която носи трансформация.

Когато шаманите изпращат видение на черен ягуар, това означава само едно нещо – духовно пробуждане, осъзнаване и трансформация. Но, за да се случи тази трансформация, в медитацията ягуарът влезе в огъня – единственото нещо, от което истинските ягуари се страхуват.

Какво идва да ни каже това видение – ягуарът във всеки един от нас може би ще бъде изпитан през предстоящата седмица. Или с други думи, смелостта и куражът ни, трябва да скочат право в огъня (страха), ако искаме да преживеем трансформация.

Посланието на шаманите:

Страхът е като болест. Вкорени ли се дълбоко в съзнанието ви, първо ще погуби ума ви, а след това и тялото ви. Бавно започва да пропълзява в душите ви и да ги завзема. Нарушен ли е мирът вътре във вас, страхът вече е превзел сърцата ви. Не сте създадени, за да живеете в страх. Изтръгнете го от сърцата си. Не му позволявайте да нахлуе в дома и живота ви. Първо, спрете да бягате от страха. Признайте, че той е там. А после, благодарете му, но го изпратете да си върви от вас. Помолете светлината и вашите предци да ви закрилят и насочват напред в живота ви.

Посланието на Ангелите:

Деца на светлината,

В тъмни мигове, когато душите ви са обзети от страхове, реални или нереални, припомнете си кои сте и защо сте тук. В бягство от болката, вие създавате илюзии на сенки, които вярвате, че са по-силни от вашата собствена светлина. Ако си спомните кои сте и откъде идвате, светлината ви ще засияе и в миг ще разсее и най-тъмната и дебела сянка на вашия ум и страховете, които той създава.

Страховете са дело на егото, което бяга от истината, че вие идвате от и се връщате в светлината. Вие сте едно със светлината. Всеки от вас е искра, която се отделя за миг от вечния огън, за да преживее своята индивидуалност, след което отново се завръща, за да разгори единния огън на Цялото.

Тези дни, много от вас са изправени пред своите най-сериозни страхове. Някои се страхуват от изоставяне, други от смъртта, своя или на ближни, страхувате се от самотата или провала.

Деца на светлината, всичките тези страхове са илюзия, игра на егото и ума, който не разбира смисъла на живота. А смъртта е неизбежна част от живота. Тя е животът. Животът не свършва със смъртта, както мнозина от вас вярват. Напротив, тогава е вашето истинско събуждане и завръщане у Дома. Смъртта е красива трансформация на вашето физическо аз в нефизическо аз. Смъртта е илюзията за край. Досущ, както природата през есента, вашата душа се преструва, че умира, за да може да пре-живее зимата и да се прероди за живот през пролетта. С всяко свое преживяване за смърт, душата се преструва, че умира и завършва своя път, за да може да се пре-роди в друго тяло и да възкръсне за живот отново.

Не се страхувайте от смъртта, така както не се страхувате от зимата. Вярвайте във вечността на живота, така както вярвате и знаете, че пролетта отново ще настъпи. Изправете се пред страховете си. Позволете на вашите вярвания и страхове, които не ви служат, да окапят като есенни листа понесени от вятъра на промяната.

Аз, архангел Езекийл, брат на архангел Михаил, ще ви водя през процесите на трансформация и осъзнаване, към свободата да бъдете верни на себе си, на своята истинска същност – безсмъртни и безстрашни деца на светлината.

Някои от вас вече срещнаха страховете си, а други предстои да се изправят пред тях. Не забравяйте кои сте и че не сте сами. Ние ще влезем в огъня заедно с вас. За вас. Всичко е наред, каквото и да се случва. Нека това бъде ваша мантра, която сърцето ви да припява по пътя ви. 

Гордеем се с вас!

Арх. Езекийл

И така, бъдете закриляни от арх. Езекийл, огнени ягуари!

Делян Загарьов
Усуи и Каруна Рейки Мастер, Майстор Акашови записи и Ангелска терапия