КРЪГЪТ
Напътствия от Великите шамани
(21 – 27 Януари 2019)


В навечерието на пълнолуние, лунно затъмнение, и кървава вълча супер Луна (прочети повече тук), Великите шамани ни изпращат своите насоки за предстоящата седмица. И символът, който ми дадоха в медитацията с тях, неслучайно е кръг.

Обединението, връзката между всичко и чувството за континуум са това, което този символ предполага. Кръгът ни напомня, че всички ние сме Едно – танцьори в единен непрекъснат приобщаващ кръг. Колко прекрасни са българските хора, които ни събират за-едно в кръг.

Кръгът напомня и за цикъла на живота и еволюцията на Аза, постоянно променящи се и винаги свързани: човекът, Духът, природата, космосът, всичко е свързано. Когато се появи Кръгът, той ви напомня, че сте свързани с всичко и с всеки, включително с Духа, с Източника. Същността на Духа бие във вашето сърце и ви вдъхновява да съ-творявате вашия свят, знаейки, че сте значими, че имате мисия и място в този свят.

Представете си, че дори усмивката на непознатия може да промени хода на живота. Когато Кръгът ви кани да танцувате в свещените стъпки на живота, знайте, че вашата работа, вашата любов, вашата служба носят по-голям смисъл и значимост, отколкото можете дори да предполагате от позицията на ограничено във физическо тяло създание от светлина.

Кръгът е своеобразно завършване, сливане на началото с края, обединение, цялостност, свързаност. И този символ ни се дава на пълнолуние, което също символизира изпълването, сливането, мигам, в който светлината на Луната е най-силна.

„Поддържайте курса; продължавайте да танцувате и всичко ще бъде наред“, това казва Кръгът. Може би преживяването на сливането с цялото води до мисълта за раздяла с индивидуалното. Може би преживяването на обединението и началото на нещо ново, по-голямо и по-красиво, води до мисълта за края на старото и познатото. Може би изпълването, води до мисълта за празнотата, която е била вътре във вас. Може би вълчата Луна, ще събуди инстинктите ви и ще танцувате между възприятията си, лутайки се между вълка-единак и глутницата. А, може би ще имате нужда да се отделите от глутницата и да чуете воя на своето собствено сърце. Може би ще се лутате между вълкът като кръвожаден хищник и това ще пробужда агресията във вас, а може би ще се свържете повече с кучето – опитоменият вълк – най-добрият приятел на човека и ще бъдете мили и добри към другите.

Каквото и да се случва през предстоящата седмица, то ще даде търсените от вас отговори, нужното лечение на емоционално ниво, раждането на нови идеи, свързването с Източника. И дори това да става с цената на малко болка, всичко е наред, ако не забравяте, че егото, физическата и емоционалната болка са илюзия, за вашата истинска същност, която е много по-голяма, отколкото дори можете да си представите.

Самият Петър Дънов – Учителя, казва: „Ако познавахте величието на своята душа, в миг щяхте да сведете глава и да коленичите пред себе си!

Тази седмица коленичете пред своето величие и величието на другите, без да забравяте, че всички ние сме Едно, за-Едно в това пре-живяване и за-едно съ-творяваме!

Това е и посланието на автора на световния бестселър „Разговори с Бога“ Нийл Уолш. В книгата си той цитира Бог, който ни казва: „Ние сме Едно. Вие и Аз сме Едно. Това е всичко, което е нужно да знаете!

И, тъй като, аз често общувам с Бог и ангелите (прекрасен е българският език – „общуваме“, създаваме нещо „общо“ помежду си, използвайте по-често от „комуникирам“, глагол, който е студен и лишен от свързване), чрез чудото на музиката, си позволявам да ви споделя тази песен, която бих нарекъл „Химн на човешката раса!“

Странно е, че я изпълнява Simply Red, в превод „просто червено“, а дойде в съзнанието ми за предстоящата кървава/червена Луна.

Мир, любов и един-е-ние,
Делян Загарьов

Приятно слушане (преводът на текста е по-надолу):

Всички очи бяха замъглени, никой не знае
Как светът не успя да види, че се провалихме толкова пъти
Очите ми са отворени, любовта ми е силна
Тук съм, за да остана и винаги ще е така
Ние сме в това заедно
Заедно
Завинаги

Пътят ми е дълъг, душата ми се носи
Някъде на влака на това всемирно чувство
очите ми са отворени, точно като океана
от хората в нужда, до слънцето и морето
Ние сме в това заедно
Заедно
Завинаги

Заедно
Завинаги