maxresdefault


БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО ГЕЩАЛТТЕРАПИЯ
обявява
Четвърти прием за сертифицирано обучение по Гещалттерапия в България

НОЕМВРИ 2016 г.

Входно ниво

Обучителната програма по гещалттерапия се определя, като програма на следдипломно ниво. Състои се от Базисно ниво – даващо квалификация „Гещалт практикуващ консултант” и Напреднало ниво – даващо квалификация „Психотерапевт”.

В тези нива са интегрирани задължителните за съответната квалификация часове по: „Теория и методология”, „Личен процес” в група, индивидуална и групова супервизия, лична психотерапия и задължителна клинична практика.

Според регулациите на Европейската асоциация по психотерапия (EAP) е необходима поне бакалавърска или еквивалентна степен (не по-малко от 2000 часа) в областта на помагащите професии или социалните науки. Психолози или социални работници са добър пример на лица, които имат право да станат гещалттерапевти.

Условия за кандидатстване:

1. Минимум степен  „бакалавър” по психология, педагогика, медицина или други помагащи професии (сканиран документ).
2. Попълнен регистрационен формуляр (на английски език).
3. Професионална автобиография.
4. Две препоръчителни писма от преподаватели, професори, научни ръководители, супервайзори, работодатели (с посочени контакти на препоръчителя). Препоръчител може да бъде и колега, с когото работите или сте работили преди време.
5.  Минималната възраст на кандидатите е 25 години.
6. Владеене на  английски език – всички преподаватели са от чужбина и обучението се води на английски език.
7. Участие във въвеждащ семинар. Предвидени са два въвеждащи семинара преди началото на обучението.
8. Интервю. Ще се провежда от обучаващите. След електронното подаване на документите и тяхното одобрение, ще ви уведомим за графика на провеждане на интервютата.

Регистрационният формуляр може да изтеглите ТУК

Базисният курс на обучението е с продължителност 2 години като  включва 160 часа личен процес в група и 264 часа теория и методология разпределени в 20 обучителни блока от по два до четири дни – всички обхващащи Събота и Неделя.

След успешно завършване на първите две години, обучаващите се имат възможност да започнат собствена терапевтична практика под супервизия, за което получават съответен документ.

Квалификация гещалттерапевт  съгласувано със стандартите на ЕАГТ (Европейска асоциация по  гещалттерапия) и съответно с ЕАП (Европейска асоциация по психотерапия)  се придобива след покриването на минималните часове предлагани  в рамките на следващите 2 години. Те включват още 24 часа личен процес в група, 360 часа теория и методология и 72 часа супервизия.

За метода:

Гещалттерапията е направление в терапевтичната работа. Школа, с родоначалник Фриц Пърлс,  която се развива  в последните 75 години. Тя e неитерпретативна и неаналитична, съчетаваща източната философия със западната наука. Фокусирана е върху процеса и неговото осъзнаване в настоящия момент, със стремеж  към завършване и интеграция на по-рано отчуждени процеси и части от цялостния организъм.

Основни концепции на гещалттиския подход:
– Насочен е към диалога и е безоценъчен.
– Работи активно с настоящето – тук и сега.
– Стъпва върху учене, чрез опита  /преживяването/.
– Фокусиран е върху потенциала на клиента, вместо върху проблема.
– Фигура и фон – разглежда ситуацията на клиента /фигура/, не изолирано, а като част от специфичен контекст на средата /фон/.

За информация и записвания:
Директор на БИГТ: Елена Илиева – 0894 24 75 15
Координатор  прием и обучение: Ирина Кирякова – 0887 89 28 79