В последния уикенд на месец юни тази година, терапевтите Ирина Драголова, Диана Калицова и Мария Цанева бяха водещи лектори на двудневен практически семинар в Медицински Университет в Пловдив, където пред студенти по психология, практикуващи психолози, психиатри и терапевти, представиха терапевтичния метод Системни фамилни констелации и запознаха участниците с основните принципи и методи на Гещалт терапията. Терапевтите бяха в Пловдив по покана на д-р Златослав Арабаджиев – психиатър, психотерапевт.

В първия ден от семинара Диана, Ирина и Мария представиха метода Фамилни констелации, като първата част включваше мултимедийна презентация за основните принципи и закони в системите, в частност семейната система, начина на работа в групи и индивидуално, случаи от практиката. Във втората част бяха фасилитирани констелации по индивидуални  заявки, като така позволиха на присъстващите да се запознаят в дълбочина и да се докоснат до същността на метода Фамилни констелации чрез преживяване.

Вторият семинарен ден продължи с представяне на Гещалт терапията като философия, теория и психотерапевтична практика, което също премина в интерактивна демонстрация, която показва как методът се използва при работа в група.

Водещи и фасилитатори:

 
Ирина Драголова е магистър психолог, психотерапевт, университетски преподавател, сертифициран фасилитатор на Системни фамилни констелации, водещ на психотерапевтични и обучителни групи, с частна практика, включваща индивидуално и фамилно консултиране и психотерапия.
.


Мария Цанева
е практикуващ психолог и психотерапевт в парадигмата на Позитивната психотерапия, сертифициран фасилитатор на Системни фамилни констелации. Има опит като учител, кариерен консултант, а в момента работи като училищен психолог в голямо столично училище.

.


Диана Калицова
е практикуващ дипломиран психолог, гещалт-психотерапевт, сертифициран фасилитатор Системни фамилни констелации, лектор и водещ на обучителни групи, председател на Българска асоциация по Гещалт терапия (БАГТ), един от основателите на AWAKENING CENTER – Център за физическо и душевно здраве, където работи индивидуално, с подрастващи, двойки и в групи.