Когато постигнете определено ниво на осъзнаване, когато душите ви се пробудят, тогава разбирате, че няма Аз, има Ние, има Нас, има Всичко, има за-ЕДНО. От този момент нататък, животът има смисъл само, ако е в служба на това за-ЕДНО, на това ВСИЧКО, на тези НИЕ/НАС. Затова и постигането на всички лични цели и сбъдването на всички лични мечти, вече не ви носят това удовлетворение, което очаквате. Защото „новото“ ви съ-знание, съзнá-НИЕ и вие искате всички НИЕ да СМЕ щастливи, а не само Аз-ът и вашата индивидуалност.

И от този миг, мисията на всеки става щастието и благоденствието на Цялото. Това е мигът, в който наистина излизате от матрицата, когато другите стават Ние и се грижите за тях, обичате ги, както обичате себе си, както обичате и ТвореНИЕто, и Твореца. Това ви учеше и самият Той – любов, любов, любов. Нищо друго няма да ви донесе преживяването на Щастие. Никъде другаде не ще откриете Смисъла. Няма по-велико призвание от Служенето на Цялото. Няма по-голяма сила от Любовта.

Когато се обедините, когато на енергийно и емоционално ниво вие станете едно общество – общо същество и съзнание, тогава и светът ще стане мястото, което ще наричате ваш Дом. И всички за-ЕДНО ще се грижите за планетата, за себе си. Насилието ще се изпари, войните и гладът ще изчезнат, границите ще паднат, различията ще отпаднат, ще живеете в хармония, разбирателство, любов и взаимопомощ. Както е заложено във вас. Както всеки от вас съзнателно или несъзнателно копнее да е. И ще бъде. Защото в искрата, от която произлизате няма друга възможност, освен обединението на вашата раса, за което Ние се молим и търпеливо очакваме.

Настъпва ера на промени, която ще издигне човешката раса редом до Нас, вашите братя от различни близки и далечни светове. Вие сте и ще бъдете подкрепяни и закриляни от безкрайно много сили на Светлината – същества от други светове и галактики, ангели, същества от не-материя, съзнания от светлина. Не сте сами, Ние сме за-ЕДНО с вас и ви подготвяме за това, което предстои.

Вашите братя арктурианци, плеядианци, цивилизацията на Сириус, същества от пояса на Орион, Алнилам, Алиот, Ангели и Архангели, Възнесени учители.

Откъс от послание относно щастието, смисъла и призванието.
Получено от Делян Загарьов