mercury-retrogradeЯВЛЕНИЕТО РЕТРОГРАДЕН МЕРКУРИЙ
Инструкции за оцеляване

В астрологията Меркурий управлява процесите на протичане на информация, човешките мисли и говорната активност – вербалната комуникация. Той се смята за проводник на идеи между съзнанието и подсъзнанието. В митологията Меркурий е известен като посредник между света на боговете и света на хората, тъй като неговата орбита минава между Слънцето и Земята.

Меркурий е планетата, която отговаря за интелекта, мисленето, обмяната на информация, общуването, пътуванията, търговията, сделките, писането и комуникацията. Т.е., почти всички значими теми в живота ни!

Когато Меркурий е ретрограден ни се струва, че той сякаш се движи назад (т.е. в ретроградна посока). Това обаче, е оптическа измама и се дължи на факта, че Меркурий и Земята се движат с различни скорости и техните орбити са различни по форма. Реално на небето подобно ретроградно движение (не само на Меркурий, но и на всички други планети) не се случва. Но, за астрологията то има важно символично значение и оказва влияние дори и на хората, които въобще не вярват на астролози.

Какво да избягваме по време на Ретрограден Меркурий:

⇒ Подписване на документи, сключване на договори;
⇒ Постъпване на нова работа;
⇒ Опит за изясняване на взаимоотношения;
⇒ Даване/взимане на заеми/кредити;
⇒ Започване на нови курсове, обучения, придобиване на знания (няма да ни послужат);
⇒ Сключване на брак и закупуване/преместване в ново жилище;
⇒ Закупуване на компютри, автомобили, телевизори, електроуреди;
⇒ Планиране на пътувания, срещи, сватби и други събития;
⇒ Издаване на книга, публикуване на проекти;
⇒ Изпращане на ценни документи, писма – възможна загубата им/доставка на грешен адрес;
⇒ Започване на проект/дейност, която искаме да просъществува повече от 3 седмици.

Какво е добре да на/правим по време на Ретрограден Меркурий:

⇒ Продажби (особено на хора, които не вярват в Ретрограден Меркурий);
⇒ Промени;
⇒ Реорганизация;
⇒ Освобождаване от неща, от които нямаме повече нужда;
⇒ Развод/раздяла;
⇒ Ревизия на стари, недовършени проекти, идеи или дейности;
⇒ Свързване отново с хора от миналото, близки и познати;
⇒ Молитви и възнамеряване на желания (по време на Ретрограден Меркурий, вертикалната връзка (човек-Бог) е много по-силна);
⇒ Правене на неща, които включват представката РЕ/ПРЕ, т.е. повторното им разглеждане
(Пре-оценяване / Пре-разглеждане / Ре-организация / Ре-визия).