Не казвай на Бог колко големи са проблемите ти,
кажи на проблемите си колко голям е твоят Бог!