ПОТОКЪТ
Напътствия от Великите шамани и Ангелите
(12 – 17 юни 2019)


В напътствията си тази седмица Великите шамани и ангелите ви изпращат символа за Потока. В посланието си за настоящата седмица, те ви съветват да се оставите на течението и да се доверите на процеса.

Има естествено движение на събитията в света. Това движение може да бъде забелязано в природните явления като приливите и отливите, в кръговрата на водата – от изпаренията, облаците и дъждовете, през потоците, водопадите и реките, които се издигат от земята и след това се вливат в морето. Символът на Потока представлява лесното и естествено движение към определена дестинация. Означава способност да се движите грациозно около препятствията и да ви напомня за чувството на приемане.

Когато Потокът дойде на посещение при вас, това е знак, че намеренията ви са в движение. Това, което искате вече е задействано. Сега е времето да позволите на природата да върви по своя път; вие сте призовани към леки движения и действия по пътя на най-малкото съпротивление. Това е като да сте в синхрон с мелодията на живота, да следвате нотите, да бъдете в партньорство със заобикалящата ви среда.

Помислете за твореца, който създава своето произведение, следвайки творческия импулс от душата си и дава живот на творбата си без усилия. Вие сте призовани да бъдете като река, знаейки, че изпълнението на съдбата е гарантирано. Насладете се на пътуването и  не се съпротивлявайте на събитията около вас.

Делян Загарьов
Усуи и Каруна Рейки Мастер, Майстор Акашови записи и Ангелска терапия