По инициатива на Български институт по гещалттерапия (БИГТ) от октомври 2018 година стартират тематични преживелищни групи, водени от гещалттерапевти в различни градове на страната. Групите са подходящи за студенти, хора интересуващи от обучението по гещалттерапия и други с различен интерес от бъдещо обучение, които желаят да се обогатят с нови познания, осъзнавания и инструменти за справяне в живота и работата.

Форматът е седем 3-часови срещи, проведени в рамките на 4 месеца. Групите са от 8 до 12 участника и са затворени, което означава, че след началото на групата нови участници не се приемат. Всяка група се води от двама гещалттерапевти.

Включването на участниците в групата става с предварителен контакт и интервю с водещите.

Съдържание на 7-те срещи:

1) Добре дошли. Изкуство на взаимоотношенията в гещалттерапията.
2) Във фокуса на прожектора, тук и сега.
3) Израстване вместо порастване.
4) Аз и другите.
5) Аз и другите – адаптация към средата.
6) Аз и тялото.
7) Край или начало.

Групите се структурират и водят по установен от БИГТ стандарт, като всяка група е уникална, спрямо индивидуалните особености на участниците. Издава се сертификат за участие за 21 часа личен опит с гещалттерапия – кредит при последващо обучение.

Такса (за една среща): 60 лв.

Водещи на групата, стартираща от 24 януари в София са Диана Калицова и Златина Кротева.

Диана Калицова е психолог, гещалт психотерапевт, фасилитатор „Фамилни Констелации“, председател на Българската асоциация по гещалттерапия (БАГТ), сертифициран пълноправен член на Европейската асоциация по гещалттерапия (EAGT), основател на център за физическо и душевно здраве „Awakening Center”, където практикува като психолог-психотерапевт и работи с възрастни, подрастващи, двойки и семейства, води терапевтични групи с различна тематична насоченост, ководеща е и на групи за личен процес към обучителни програми на Български институт по гещалттерапия (БИГТ)

Златина Кротева е психолог по образование, практикуващ гещалттерапевт, сертифицирана с първия за България випуск към Българския институт по гещалттерапия (БИГТ) и от Европейската асоциация по гещалттерапия (EAGT). Има опит в работа с деца и възрастни, групова и индивидуална терапия. Ководеща е на групи за личен процес към обучителни програми на БИГТ.

За записване: 0887 107 487 (Златина) / dkalitsova@gmail.com (Диана)