shame1


Тази събота 18-ти юни, в сградата „Дом на Москва“ на ул. „Раковски“ 92 в София, се проведе първата Гещалт конференция в България. Темата на конференцията беше “Полето на осъзнаване и контакт”, а лектори на конференцията бяха първите гещалт-психотерапевти в България.

Програмата на конференцията включваше лекции на различни теми, разглеждани през погледа на Гещалт парадигмата. Диана Калицова – психолог, гещалт-психотерапевт и фасилитатор Системни фамилни констелации, с който Център за физическо и душевно здраве AWAKENING има удоволствието и честта да работи, беше водещ на интерактивна лекция свързана с темата за „Срама“. Лекцията беше проведена в Огледалната зала на „Дома на Москва“.

Другите лекции бяха „Осъзнаването – благословия и проклятие“ с водещ Франс Мюлмиестер, „Работа със сънищата в Гещалт терапията“ с водещ Десислава Лашкова, „Парадоксалната теория на промяната”, с водещ Златина Кротева, „Нарушения на цикъла на контакта при панически атаки”, водещ Таня Кидакова, „Бърнаут”, водещ Ирина Кирякова, „Депресиите – кръстопътища в живота ни”, водещ Мирена Пенчева.

Сред гостите на конференцията организирана от Български институт по Гещалт терапия, бяха Франс Мюлмиестер от Холандия, член на Европейската Aсоциация по Гещалт Tерапия (ЕАГТ) и Европейската Асоциация за Психотерапия (ЕАП), както и член и гост-преподавател на няколко Гещалтистки института в Европа, Естер Нойманова от Чехия, обучител по гещалттерапия, съучредител на Чешкия институт по Гещалт терапия  „Institut pro výcvik v Gestalt terapii” (IVGT), Мариян Храста – Гещалт терапевт, обучител и супервизор, член е на Европейската Асоциация по Гещалт Терапия (ЕАГТ) и Чешката Асоциация по Гещалт Терапия, Антония Константиниду от Гърция, член на Асоциацията на гръцките психолози, Европейската  Асоциация  по Гещалт Терапия (ЕАГТ) и Гръцката асоциация  по Гещалт терапия, чийто съосновател е, както и Катя Хаджилаку също от Гърция, магистър по социална и клинична психология, психотерапевт, работещ с групи, хора в зряла възраст и семейни двойки, Гещалт обучител и супервизор, тя е съосновател и работи като обучител и супервизор в Психотерапевтичния и обучителен център „Гещалт фондация“, Гърция.

Конференцията завърши със сертифициране на обучаващите се гещалт терапевти и официален коктейл.