Cover-shame


“G222” са ежемесечни тематични вечери, организирани от Българския институт по гещалттерапия (БИГТ), които да представят на широката публика по интерактивен начин теми от терапевтичната практика, през гещалт парадигмата.

На 13 септември 2016 година, Диана Калицова – психолог, гещалт-терапевт, фасилитатор Фамилни констелации към Център за физическо и душевно здраве AWAKENING, заедно със своя колега гещалт-терапевт Златина Кротева, ще представят лекция на тема „Срамът и приемането като полярности„.

Диана Калицова беше лектор с темата за срама на Първа Гещалт конференция в България, провела се на 18-ти юни в Дом на Москва в София. На събитието Златина Кротева представи лекцията „Парадоксалната теория на промяната”.

Гещалт тематични вечери “G222” се провеждат всеки втори вторник от месеца за два часа в G-център за обучение и изкуство – гр.София, ул.Герлово 4.

Заповядайте на 13 Септември (Вторник) от 18.30 часа в G-център за обучение и изкуство, гр.София, ул.Герлово 4.

Водещи:
Диана Калицова – психолог, гещалт-терапевт, фасилитатор Фамилни констелации и Златина Кротева – гещалт-терапевт.

За записвания: 
Български институт по гещалттерапия (БИГТ)
info@gestalt-bulgaria.org или 0888 80 91 70