На 5-ти юни, Софийската коучинг съпорт група проведе своята месечна среща на тема „Емоционалната интелигентност – мост между нас и света, в който живеем и работим„. Гост-лектор на вечерта беше наш уважаван приятел – Антония Керчева, по чиято покана присъствахме като специални гости на събитието.

Събитието се проведе в две части. В първата част на вечерта, лекторът засегна изключително важни теми за нашето общество. На прага на четвъртата индустриална революция и в пика на информационна ера, всички наблюдаваме устремът, с който се развиват новите технологии. Вероятно за много от нас е все по-осезаема ускоряващата се динамика, непредвидимост и сложност на света, в който живеем. Дори Световния икономически форум заговори за предизвикателствата на тази революция, подчертавайки, че в бъдещите няколко години, пазарът на труда ще претърпи значителни изменения, които е възможно да доведат до социално напрежение и още по-голяма динамика. Професиите, които ще работят децата ни утре, все още не съществуват. Много от това, което е значимо днес, утре ще бъде маловажно.

Макар да изглежда, че сме в ерата на изкуствения интелект, големият фокус ще бъде върху хората и най-вече върху това, как да останеш човек и да се свързваш автентично с другите. Умения, като емоционалната интелигентност (ЕИ), които ще ни помагат да познаваме и разбираме собствените си емоции, да разчитаме чувствата на другите, и да управляваме правилно връзките си.

Независимо дали става дума за професионалния или личен план – ние непрекъснато взаимодействаме с околните. Според Даниел Голман – писател, публицист и изследовател на ЕИ, успешният човек е този, който знае как да управлява собствените си емоции и тези на хората около себе си, по здравословен и уважителен за всички страни начин. Последните изследвания в областта на ЕИ, показват, че 80 до 90% от компетенциите, които отличават най-успешните лидери, са в обхвата на емоционалната интелигентност.

Освен изключително детайлна информация, която беше поднесена от лектора Антония Керчева в добре структурирана презентация, по достъпен и разбираем за присъстващите начин, събитието включваше и втора – практическа част, в която гостите имаха възможност да се докоснат до своите емоции и емоции на другите в приятно упражнение.

Вечерта продължи с време за въпроси, на които Антония отговори изчерпателно и с грижа към всеки един от участниците.  Събитието завърши с групова коучинг сесия, която беше изключително полезна за присъстващите.

От името на целия екип на AWAKENING CENTER, бихме искали да благодарим на Антония Керчева за любезната покана да присъстваме на нейната лекция, както и да я поздравим за блестящата презентация на Емоционалната интелигентност и професионализма, с който беше организирано и проведено събитието.


Антония Керчева е събитиен и маркетинг специалист, мотивационен коуч, изследовател и треньор по емоционална интелигентност, сертифициран от Български институт по социална и емоционална интелигентност (БИСЕИ). Има дългогодишен опит в управлението на национални и международни събития, и е ръководила проекти за над 280 организации, с над 500 събития.

Изследва и развива емоционалната интелигентност като част от професионалното си и личностно развитие в последните 5 години, с фокус върху измерването на коефициента на интелигентност – EQ, както и развиване на уменията с индивидуален подход и в групови обучения.