На 9 януари, от 11:00 часа, се състоя пресконференция на Българската асоциация по гещалт терапия /БАГТ/ в Национален пресклуб на БТА на тема:

Представяне на гещалт терапията – признат в световен мащаб терапевтичен метод, който навлиза тепърва в България.
Представяне на Българската асоциация по гещалт терапия – мисия, цели, приоритети.

БАГТ представи гещалт терапевтичния подход – неговите корени и развитие, какво представлява той, какво може да се очаква от гещалт терапията, как и кога може да е полезна и ефективна, по какво си прилича и по какво се различава от други терапевтични методи.

Българската асоциация по гещалт терапия е създадена от първия випуск завършили гещалт терапевти към Българския институт по гещалт терапия, който предлага единствената за България програма за обучение на гещалт терапевти.

„Психотерапията е инструмент, който може да ни помогне да живеем по-осъзнато, по-цялостно, да придобием по-добро качество на живот, да се свързваме по-добре с другите и да се справяме по-успешно с житейските предизвикателства, каза в интервю за БТА Диана Калицова, председател на Българската асоциация по гещалт терапия (БАГТ). Психотерапията всъщност е подходяща за всички“, допълни тя.

Според Диана Калицова психотерапията става все по-популярна в България, но хората още не са достатъчно информирани за нея.

„Българската асоциация по гещалт терапия цели да събере хора с еднакви цели, сходни ценности и да спомага за това те да влияят благотворно на цялата психотерапевтична и българска общност“, каза Диана Калицова. По думите ѝ БАГТ следи за това членовете ѝ да покриват редица критерии, като завършено четиригодишно психотерапевтично обучение, периодични обучения, дългосрочна лична терапия и редовна супервизия. Супервизията е вид защита, представляваща регулярна среща с обучител и/или колеги, на която се обсъждат случаи, дава се подкрепа и се следи за коректното и етично отношение на всеки психотерапевт към клиентите му, обясниха от асоциацията.

Гещалт терапията е добро решение при редица проблеми, все по-често срещани в ежедневието, като тревожност, депресия, панически атаки. Тя също така е и много добър подкрепящ инструмент и при по-тежки психични проблеми и заболявания, но задължително в партньорство с психиатър, допълни Калицова.

Председателят на БАГТ поясни, че макар терапията да е най-нужна в тежки житейски периоди или при конкретни психични проблеми, тя би могла да придружава и подкрепя човек във всеки момент от живота му, защото не служи само за лечение, но и за самоопознаване и подкрепа.

Калицова разясни и какво може да очаква човек практически, решавайки да започне психотерапия. На първа опознавателна среща с психотерапевта се обсъждат и договарят измеренията на работата като цел, честота и време, но и се случва опознаване между терапевта и клиента, посочи тя. „От голяма важност е клиентът и терапевтът да си паснат. Най-важният инструмент на психотерапевта е самата му личност,“ разказа Калицова.

В психотерапията съществуват различни школи и методи на работа, но множество изследвания показват, че личността и квалифицираността на терапевта оказват по-голямо влияние отколкото школата, към която принадлежи, каза Десислава Лашкова, член на БАГТ.

Психотерапевтите от асоциацията обясниха, че това, което отличава гещалт терапията от психоанализата и когнитивно-поведенческата терапия, е насочеността й към настоящия момент, а не към миналото или промяната в бъдещето. Гещалт терапията цели чрез автентичната и равнопоставена връзка терапевт-клиент да помогне на човека да се опознае, приеме и да се научи да се подкрепя сам. От особена важност е виждането, че няма „грешни“ хора, които трябва да се поправят, а по-скоро те трябва да открият най-добрите за самите тях решения, обясниха от асоциацията.

Този вид терапия се практикува в множество държави по света, сред които Италия, САЩ, Гърция, Полша, Дания, Австралия и дори Непал. Гещалт терапията за пръв път се появява в България през 2012 година, когато Елена Илиева открива Българския институт по гещалт терапия. Обучението в института трае четири години, включва теория, практика, групова и лична терапия и покрива изискванията на Европейската асоциация по гещалт терапия. Над 30 терапевти са завършили института и практикуват, а в момента се обучават още около 50, разказаха от асоциацията.

Калицова обясни, че гещалт психотерапията може да се прилага при индивиуална работа, терапия на двойки, терапия на семейства и групова терапия, както и при краткрочни тематични уъркшопи. Школата използва различни методи като диалог, арт терапия и експерименти, като чрез тях цели себеопознаване и откриване на най-добрия начин за индивида да живее по-пълноценно, отбеляза тя.

В чужбина гещалт подходът се прилага не само като психотерапия, но все повече и в организациите, допълниха от БАГТ. Множество професионалисти в чужбина от помагащите професии също се обучават в гещалт подхода, например лекари, социални работници, дори полицаи, посочиха от асоциацията.

Диана Калицова каза, че преминаването през обучението за гещалт терапевт, което включва задължителна лична терапия, за нея е било изключително полезно. Тя твърди, че така е станала по-цялостна, научила се е да „не се разглежда на парче“, да се чувства наистина себе си и да се свързва по-добре с другите. Подходът определено е разширил мирогледа й, каза тя.

Калицова призова хората „да опитват, да следват любопитството и нуждите си и да изследват какво би им помогнало“. „Ние не даваме гаранция, но даваме възможности,“ каза тя.

Източник: Novini.bg