diacom-biores


Всеки орган в човешкия организъм има собствена честота на трептене, която е генетично детерминирана. При миокарда например, нормално тя е 6,3 Hz в минута. Отклонението от нормата води до промяна в генетично заложения резонанс. Смисълът на биорезонансната диагностика е да установява всяко изменение. Възможно е пациентът да няма физически оплаквания, да липсва клинична изява на заболяването, но апаратът да установи изменение в енергийното поле.

Много проучвания в тази област показват , че тялото функционира отчасти като жив електромагнитен кръг. Определени структури в тялото се отнасят като проводници, други – като изолатори, полупроводници и т.н. Клетките също приемат и излъчват енергия под формата на електромагнитни вълни с определена дължина на вълната и тази честота е строго специфична за всеки тип клетки. Установено е, че здравите клетки трептят с високи честоти, за разлика от болните клетки (напр. раковите), за които са характерни ниските честоти. От друга страна има определени електромагнитни честоти, които предизвикват и отговарят на определени биохимични процеси.

Изследването се извършва с помощта на специални диагностични слушалки поставени на главата, работещи съвместно с генератор на високочестотни електромагнитни вълни Изискването е човек да не носи нищо метално по себе си, желателно е два часа да не се е хранил, да не пил вода и кафе, да не е пушил. Защото това все пак са стимуланти, които биха повлияли върху енергията органите.

Снемането на данните става за около 15-20 мин. След това информацията трябва да бъде разчетена и да се обясни на пациента къде се наблюдават отклонения от нормата – той може да види всичко на монитора. Цялата процедура продължава между 40 минути и 1 час. Липсват всякакви инвазивни намеси, неприятни и травмиращи усещания. Апаратът дава възможност да се види състоянието на чакрите и регистрира аурата на човек. Те също са свързани с патологията в отделните системи и органи. Биорезонансната терапия е идеално средство за профилактика.

* измерване функционално състояние на органи и системи
* хранителен навигатор – препоръчителни и противопоказни храни
* проверка на енергийна система – аура и чакри
* установяване липса на витамини и минерали
* борба с инфекциозни агенти – третиране на конкретни вируси, бактерии, паразити, гъбички
* подобряване функционалното състояние на всички органи и системи
* болки с различен произход и други.

Биорезонансната диагностика се осъществява чрез специална апаратура. „Diacom-Lite-FREQ“ (NLS-diagnostics) е биорезонансна, многофункционална, скринингова апаратура, която чрез НЕЛИНЕЕН СИСТЕМЕН АНАЛИЗ извършва тестване, контрол, оценка (остри, хронични и развиващи се патологии) и подобряване здравословното състояние на човека.

Биорезонансната апаратура „DIACOM-Lite-FREQ” се произвежда в Чехия и притежава Европейски сертификат за качество и всички необходими документи потвърждаващи безвредност и гарантиращи безопасна работа с нея.

Център за физическо и душевно здраве AWAKENING може да препоръча на своите клиенти изпитани специалисти в областта на биорезонансната диагностика.