Sofia-za-sporta


На 15-ти юли 2016 година в сградата на Дирекция “Приходи и администриране на местни данъци и такси” град София, ж.к. Изток, ул. ‘Антон П. Чехов’ № 16а, ет. 2,  в рамките на проект „София за спорта и здравословното хранене на работещи лица” , който  се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община – Програма Европа 2016, бе проведена кръгла маса на тема “Здравето не е всичко, но без здраве всичко е нищо.”

Водещ на събитието беше управителят на Център за физическо и душевно здраве AWAKENING – Делян Загарьов. Участие в мероприятието взеха работещи и работодатели от района на София и Столична община, експерти, представители на местната власт и на НПО сектора.

По време на събитието беше представена кратка информация за самия проект, както и резултатите от проведен анализ относно активния и здравословен начин на живот на заети лица (25 – 64 годишни), живеещи на територията на общината.

Основна част от събитието бе предвиденият дискусионен модул, предоставящ възможност за директен диалог, обмен на информация, идеи и мнения, отправяне на въпроси; разглеждане на добри практики; обсъждане на възможни мерки и сътрудничество за бъдещи съвместни действия по насърчаване на комбинацията работа-физическа активност.

На 14-ти септември, като част от проекта ще бъде проведена втора кръгла маса, на която ще бъдат дискутирани всички реализирани мероприятия и събития по проекта в рамките на Програма Европа 2016 и ще бъдат обсъдени конкретни мерки, които да бъдат предложени на Столична Община за подобряване начина на живот на работещите лица и столичани като цяло.

Мисията на Център за физическо и душевно здраве AWAKENING е грижата за здравето на всички нива – психика, емоции, физическо тяло. Център AWAKENING предлага на своите клиенти консултации със “Специалист спорт, хранене и мотивация”, професионален фитнес инструктор, изготвяне на хранителни режими и тренировъчни програми, работа с психолог-психотерапевт, масажни процедури и енергийни сеанси.