kr

КАРУНА РЕЙКИ 


Обучение в Каруна Рейки I ниво

Каруна Рейки е система за енергийно лечение създадена от Уилям Ранд въз основата на Усуи и Тибетско Рейки. Каруна Рейки надгражда и развива Усуи Рейки системата. Тя засилва лечителските способности, които се придобиват след Мастерското ниво на Усуи Рейки, като ни дава голям набор от техники за по-задълбочено кармично лечение на физически, емоционални и ментални травми, както и житейски ситуации.

За да може човек да бъде иницииран в Каруна Рейки и да получи настройките до Мастер Каруна Рейки, е необходимо преди това да е придобил Усуи Рейки Мастер ниво и да е практикувал.

Каруна Рейки лекува на кармично ниво, лекува травми от минали животи и детството, подсъзнателни модели на поведение, които ни пречат в живота, освобождава ни от нашите негативни навици, учи ни да бъдем по-състрадателни към себе си и към другите, засилва интуицията ни, развива таланти и помага за по-дълбочинно осъзнаване на реалността.

В първо ниво на Каруна Рейки се изучават четири символа:

Символ за лечение на клетъчно ниво, разрешаване на проблеми от минали животи, и детството, особено за деца преживели тормоз;

Символ за лечение на тежки физически заболявания, несъзнателни модели на поведение, “сенчест Аз”, насилие и тормоз, психични нападения.

Символ за хармония, лечение на предизвикателни взаимоотношения, зависимости, създаване на здравословни навици, развиване на Универсалното състрадание.

Символ за хармонизиране на чакрите, фокусиране, приоритизиране на цели, заземяване, енергийно изчистване на предмети и помещения.

.


Обучение в Каруна Рейки II ниво 

Обучението в Каруна Рейки продължава с второ ниво и още четири символа:

Символ за подобряване на общуването ни с другите и с висшу духовни същества, синхронизира висшия с низшия Аз, помага за по-ефективно учение, засулва творческите ни заложби и желанието за съзидателност.

Символ за заземяване, проявление на Божествената ни същност, организиране и поставянето на приоритети.

Символ за осъзнаване на реалността, постигане на цели, които са в синхрон с висшия ни Аз, както и лечение на човечеството и Земята.

Символ за постигане на вътрешен мир, мир с другите, постигане на всеобщ мир, засилва вярата в живота, лекува безсъние, овладяване чувството на страх и паника, засилва ясновидството.


Обучение в Каруна Рейки III ниво Мастер

В трето ниво на Каруна Рейки ще получите мастерските символи, с които енергията Ви значително ще се засили. Освен настройката в Мастерското ниво, ще се научите да правите настройки и на други хора.

.