Обратна връзка / Формуляр


Ще Ви бъдем признателни, ако ни отделите 5 минути
от Вашето ценно време и отговорите на няколко кратки въпроса, които ще ни
помогнат да се усъвършенстваме и да Ви предложим още по-качествени услуги.

Формулярът е анонимен!

В случай, че желаете да се свържем с Вас, след като отговорите на въпросите,
в края на формуляра имате възможност да въведете контакти за връзка с Вас!


AWAKENING CENTER
Формуляр за обратна връзка

1. Клиент ли сте на AWAKENING CENTER?
дане

2. Как научихте за нас?
нашия уебсайтсоциални мрежи (Facebook, Twiiter)от приятел/идруго

3. Колко често сте посещавали AWAKENING CENTER през последния месец?
нито веднъжведнъжповече от веднъж

4. Колко често сте посещавали AWAKENING CENTER през последната една година?
нито веднъжне повече от 5 пътиповече от 5 пъти

5. Как ще оцените записването на час за посещение/онлайн сесия/участие в събитие?
(лесно ли се свързахте; време за отговор; получихте ли предпочитания от Вас ден/час)
лесно/бързо/удобносредно задоволителнотрудно/бавно/сложно

6. Доволен/а ли сте от това как бяхте посрещнати в AWAKENING CENTER?
(усмихнат ли беше специалистът, който Ви посрещна; наложи ли се да чакате за часа си; предложиха ли Ви вода и т.н.)
много доволендоволенсредноне много доволеннедоволен

7. Как ще оцените атмосферата в AWAKENING CENTER?
(обзавеждане; хигиена)
отлична/много приятнаприятнане много приятнамного неприятна

8. Доволен/а ли сте от престоя си в кабинета/кабинетите на AWAKENING CENTER?
много доволен/адоволен/ане много доволен/анедоволен/а

9. Как ще оцените специалистът, който посетихте?
любезентактиченпредразполагащгъвкавпрофесионалистприветливфокусиранотдаденотблъскващнелюбезеннеконцентрираннеприветливнесигуреннепредразполагащгруб/нетактичен

10. Как ще оцените услугата, която ползвахте (сесията/събитието, на което присъствахте)?
много доволен/адоволен/ане много доволен/анедоволен/а

11. Причината/ите да Ви посетя /посещавам редовно/ са:
удобното местоположениепрофесионализма на екипа виценитеуслугите, които предлагатедруго

12. Причините да не Ви посетя /посещавам редовно/ са:
неудобното местоположениенивото на професионализъм на екипа виценитеуслугите, които предлагатедруго

13. Как бихте оценили работното време на AWAKENING CENTER?
много доволен/удобно едоволен/успявам да ви посетяне много доволен/много ми е трудно да ви посетянедоволен/не мога да ви посещавам с това работно време

14.Оправдаваха ли се очакванията Ви от посещението Ви/ползваната услуга?
да, напълноочаквах повечене

15. Предвид съотношението качество-цена, степента Ви на удовлетвореност от посещението Ви/услугата е:
напълно удовлетворен/адоволен/асредноне много доволен/анеудовлетворен/а

16. Това, което ми липсва в AWAKENING CENTER е:
(бих искал/а да ... )

17. Това, което не ми харесва в AWAKENING CENTER е:
(Не ми харесва, че... )

18. Какви препоръки бихте предложили, за да се чувствате по-удовлетворени?
(нови услуги, подобрения, препоръки, идеи)

19. Кои според Вас са нашите най-големи конкуренти и защо?

20. Посещавате ли (ползвате ли услуги на) наши конкуренти и защо?

21. Бихте ли ни препоръчали на Ваш близък или приятел?
да, определеноне съм сигурен/ане, в никакъв случай

22. Ще ни посетите ли отново в близко бъдеще?
да, определеноне съм сигурен/ане, в никакъв случай

Други коментари:

Този формуляр е анонимен!
Ако желаете да запазите анонимността си, прескочете полетата за име, е-mail и телефон!
Ако желаете да се свържем с Вас по повод на посочените от Вас отговори, моля, въведете:

- име (не е задължително):

- валиден е-mail адрес (не е задължително):

- телефонен номер (не е задължително):


Изключително ценим Вашето мнение и ще
вземем предвид информацията, която ни изпратихте.

Вашите отговори ще допринесат за нашето развитие
и ще ни помогнат да Ви предлагаме още по-качествени услуги.

Благодарим Ви за отделеното време!