Ще Ви бъдем признателни, ако ни отделите 5 минути
от Вашето ценно време и отговорите на няколко кратки въпроса, които ще ни
помогнат да се усъвършенстваме и да Ви предложим още по-качествени услуги.

Формулярът е анонимен!

В случай, че желаете да се свържем с Вас, след като отговорите на въпросите,
в края на формуляра имате възможност да въведете контакти за връзка с Вас!


AWAKENING CENTER
Формуляр за обратна връзка

  1. Клиент ли сте на AWAKENING CENTER?
  дане

  2. Как научихте за нас?
  нашия уебсайтсоциални мрежи (Facebook, Twiiter)от приятел/идруго

  3. Колко често сте посещавали AWAKENING CENTER през последния месец?
  нито веднъжведнъжповече от веднъж

  4. Колко често сте посещавали AWAKENING CENTER през последната една година?
  нито веднъжне повече от 5 пътиповече от 5 пъти

  5. Как ще оцените записването на час за посещение/онлайн сесия/участие в събитие?
  (лесно ли се свързахте; време за отговор; получихте ли предпочитания от Вас ден/час)
  лесно/бързо/удобносредно задоволителнотрудно/бавно/сложно

  6. Доволен/а ли сте от това как бяхте посрещнати в AWAKENING CENTER?
  (усмихнат ли беше специалистът, който Ви посрещна; наложи ли се да чакате за часа си; предложиха ли Ви вода и т.н.)
  много доволендоволенсредноне много доволеннедоволен

  7. Как ще оцените атмосферата в AWAKENING CENTER?
  (обзавеждане; хигиена)
  отлична/много приятнаприятнане много приятнамного неприятна

  8. Доволен/а ли сте от престоя си в кабинета/кабинетите на AWAKENING CENTER?
  много доволен/адоволен/ане много доволен/анедоволен/а

  9. Как ще оцените специалистът, който посетихте?
  любезентактиченпредразполагащгъвкавпрофесионалистприветливфокусиранотдаденотблъскващнелюбезеннеконцентрираннеприветливнесигуреннепредразполагащгруб/нетактичен

  10. Как ще оцените услугата, която ползвахте (сесията/събитието, на което присъствахте)?
  много доволен/адоволен/ане много доволен/анедоволен/а

  11. Причината/ите да Ви посетя /посещавам редовно/ са:
  удобното местоположениепрофесионализма на екипа виценитеуслугите, които предлагатедруго

  12. Причините да не Ви посетя /посещавам редовно/ са:
  неудобното местоположениенивото на професионализъм на екипа виценитеуслугите, които предлагатедруго

  13. Как бихте оценили работното време на AWAKENING CENTER?
  много доволен/удобно едоволен/успявам да ви посетяне много доволен/много ми е трудно да ви посетянедоволен/не мога да ви посещавам с това работно време

  14.Оправдаваха ли се очакванията Ви от посещението Ви/ползваната услуга?
  да, напълноочаквах повечене

  15. Предвид съотношението качество-цена, степента Ви на удовлетвореност от посещението Ви/услугата е:
  напълно удовлетворен/адоволен/асредноне много доволен/анеудовлетворен/а

  16. Това, което ми липсва в AWAKENING CENTER е:
  (бих искал/а да ... )

  17. Това, което не ми харесва в AWAKENING CENTER е:
  (Не ми харесва, че... )

  18. Какви препоръки бихте предложили, за да се чувствате по-удовлетворени?
  (нови услуги, подобрения, препоръки, идеи)

  19. Кои според Вас са нашите най-големи конкуренти и защо?

  20. Посещавате ли (ползвате ли услуги на) наши конкуренти и защо?

  21. Бихте ли ни препоръчали на Ваш близък или приятел?
  да, определеноне съм сигурен/ане, в никакъв случай

  22. Ще ни посетите ли отново в близко бъдеще?
  да, определеноне съм сигурен/ане, в никакъв случай

  Други коментари:

  Този формуляр е анонимен!
  Ако желаете да запазите анонимността си, прескочете полетата за име, е-mail и телефон!
  Ако желаете да се свържем с Вас по повод на посочените от Вас отговори, моля, въведете:

  - име (не е задължително):

  - валиден е-mail адрес (не е задължително):

  - телефонен номер (не е задължително):


  Изключително ценим Вашето мнение и ще
  вземем предвид информацията, която ни изпратихте.

  Вашите отговори ще допринесат за нашето развитие
  и ще ни помогнат да Ви предлагаме още по-качествени услуги.

  Благодарим Ви за отделеното време!