Благодарим Ви, че избрахте услугите на
AWAKENING CENTER Център за душевно и физическо здраве!


Ще Ви бъдем признателни, ако ни отделите 2 минути от
Вашето ценно време и отговорите на няколко кратки въпроса, които ще
ни помогнат да се усъвършенстваме и да Ви предложим още по-качествени услуги.


Курс обучение в Рейки

ФОРМУЛЯР ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА

smiles

  1. Причината да се запиша на този курс беше:
  рейкилюбопитствоценатаводещият

  2. Оправдаха ли се очакванията Ви от курса?
  да, напълноочаквах повечене

  3. Предвид съотношението качество-цена, степента ми на удовлетвореност от курса е:

  4. Това, което ми липсваше в курса е:

  5. Това, което ми беше излишно в курса е:

  6. Какви препоръки бихте предложили, за да подобрим курса?

  7. Бихте ли препоръчали този курс на Ваши близки?
  дане съм сигуренне