Благодарим Ви, че избрахте услугите на
AWAKENING CENTER Център за душевно и физическо здраве!


Ще Ви бъдем признателни, ако ни отделите 2 минути от
Вашето ценно време и отговорите на няколко кратки въпроса, които ще
ни помогнат да се усъвършенстваме и да Ви предложим още по-качествени услуги.


Група Фамилни констелации

ФОРМУЛЯР ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА

smiles

  1. Причината да се запиша в групата по "Фамилни констелации" е:
  Фамилни констелациилюбопитствоценатаводещият

  2. Оправдаха ли се очакванията Ви от събитието?
  да, напълноочаквах повечене

  3. Предвид съотношението качество-цена, степента ми на удовлетвореност от събитието е:

  4. Това, което ми липсваше е:

  5. Това, което ми беше излишно е:

  6. Какви препоръки бихте предложили, за да подобрим групите по "Фамилни констелации"?

  7. Бихте ли препоръчали "Фамилните констелации" на Ваши близки?
  дане съм сигуренне

  8. Бихте ли препоръчали Диана Калицова като психотерапевт, водещ и фасилитатор?
  дане съм сигуренне

  9. Бихте ли препоръчали AWAKENNING CENTER на Ваши близки?
  дане съм сигуренне

  10. Ще ни посетите ли отново?
  дане съм сигуренне