Диана Калицова

.
Психолог, гещалт-психотерапевт, фасилитатор “Фамилни Системни Констелации”, председател на Българска Асоциация по Гещалт терапия (БАГТ), сертифициран пълноправен член на Европейска Асоциация по Гещалт терапия (ЕАГТ), основател на AWAKENING CENTER
.

Диана е психолог-психотерапевт. За нея психотерапията не е само професия, но и призвание, което ѝ доставя огромно удоволствие и е важна част от живота ѝ. Практическият ѝ опит в психотерапията е свързан с работа с възрастни, подрастващи, двойки и семейства; участия в различни семинари; обучителни групи и тренинги за следдипломна преквалификация; групи за интервизия; работа под супервизия; работа като водещ, ко-терапевт и фасилитатор на терапевтични групи. Диана вярва, че всеки човек и личните му трудности имат нужда от индивидуален подход и затова през годините търси и изучава различни терапевтични методи. Запознава се с гещалт-психотерапията, която освен като терапевтичен метод, който приоритетно използва в работата си с хора, става и неѝн начин на живот. За качеството на своята работа, разчита не само на теоретичната си подготовка и професионалната си квалификация, но и на личния си психотерапевтичен опит като клиент, и на житейския опит. Наред с тези инструменти, поставя и качествата и особеностите на личността си, своята отдаденост, обичта и душевното ѝ присъствие в контакта си с клиентите.

+359 878 50 90 07 | therapy@awakening.land | fb.com/AwakeningCenterSofia