В тази статия ще разгледам често срещано, но не и единствено проявление на лоялност, която едно дете може да преживее, когато порасне, следствие на това, че се е развило в утробата на майка, която е изпитвала непоносима тъга по време на бременността. Ще разгледам тази лоялност през призмата на метода „Семейни констелации“, макар подобни травми да е подходящо да се разгледат и с други методи, с които също работя, като например „Лекуване на детски травми – Праймъл процес“.

Ако майката е загубила някого непосредствено преди или по време на бременност, детето което носи в утробата чувства и дори поема тази тъга като своя. Майката и детето не просто са свързани, те са едно цяло по време на периода на бременността.

Когато се роди такова дете, несъзнателно то се чувства длъжно да радва своята майка и се страхува да не я разочарова, затова винаги адаптира своето поведение спрямо нея и се напасва според нейните настроения. Такова дете често е послушно, тихо и кротко, старае се да я радва, развеселява и иска непрекъснато да е близо до нея, да я прегръща, но не толкова от нуждата да получи, колкото от нуждата да снабди своята майка. В известен смисъл, от енергийна гледна точка, то се превръща в родител на родителя.

Такова дете обикновено няма щастливо детство, защото или пораства бързо, тъй като е изцяло ангажирано със своята майка и не се свързва със собствените си чувства и нужди, или изпитва силна вина, ако преживее щастие, докато неговата майка е тъжна. Тази вина може да се прояви по много подсъзнателни начини: чрез физически симптоми, като например разболяване след изпитана силна радост и щастие, инциденти по време на почивка/ваканция и други начини, чрез които детето да „плати“ цената за щастието, което е изпитало.

Когато детето се ангажира да се грижи за своята майка и започне да се опитва да я спасява емоционално, т.е. да иска тя винаги да е добре, това от своя страна му пречи да порасне в своя собствен живот и впоследствие да приема житейски ситуации по зрял начин.

Когато порасне, такъв човек е тревожен, силно контролиращ, поставя другите на първо място, откъсва се от своите чувства и нужди, нагърбва се с отговорностите на другите и не си позволява да изпитва радост и щастие, без да заплати за тях с боледуване, инцидент или най-малкото чувство за вина. Това довежда до редица симптоми и техните физически проявления, които с времето стават и хронични.

Когато такова дете е от женски пол и порасне, като зряла жена тя несъзнателно ще следва тъгата и нещастието на своята майка, ще привлича партньори, за които да се грижи и които в повечето случаи няма да я подкрепят в ежедневните задачи, ще среща предизвикателства при отглеждането на свое дете и т.н.

Когато детето, развило се в утробата на майка преживяваща силна тъга е от мъжки пол, порасне и стане мъж, този мъж обичайно се страхува да не разочарова жените в живота си и се превръща в техен спасител, става техен най-добър приятел и се старае да дава на своите партньорки всичко, от което се нуждаят, на всяка цена, дори това да означава да пренебрегва себе си.

Дори, обаче, първоначално това да е добре приемано от жените в живота на такъв мъж и да им харесва да са център на внимание за него, с течение на времето те започват да се фрустрират, защото започват да се чувстват „задушавани“, недооценени, твърде контролирани, спират да усещат автентичността на мъжа до себе си и връзката се влошава или дори се разпада. Този мъж не осъзнава защо се стига до конфликт или до раздяла, въпреки че счита себе си за много обгрижващ, мил, подкрепящ и разбиращ. Ако този модел се повтори в няколко връзки, такъв мъж се затваря все повече, в него настъпва объркване и се поражда гняв към жените.

Всъщност, един такъв мъж не може да остане напълно емоционално присъстващ до своята половинка. Вместо това, той бърза да намери решение на проблемите ѝ и начин да я „извади“ от нейното преживяване, да я „спаси“.

Осъзнаването, което е нужно да достигне един такъв мъж е, че чрез партньорките си и приятелите си от женски пол, той подсъзнателно всъщност продължава да се опитва да спасява своята майка и да я прави щастлива. Колкото и странно да е това за някои, този стремеж да спасяваме родителите си може да продължи дори дълго, след като те са напуснали този свят, ако не осъзнаем своята лоялност към тях.

Семейните констелации ритуално помагат такъв лечебен процес да настъпи. В една подобна констелация, жената или мъжът е нужно да застанат като по-малки, като деца пред своите родители и ритуално да върнат тази тъга на този, на когото тя в действителност принадлежи – на майката:

Скъпа майко, уважавам твоята тъга, но я оставям при теб!
Не мога да те спася и не мога да те направя щастлива!

Когато мъжът осъзнато се откаже да спасява своята майка и да носи нейната тъга, следващата стъпка към израстване, която е добре да предприеме, е да се осмели да разочарова жените в живота си! Да, точно така – да се осмели да ги разочарова, да си позволи да не е съвършен и най-вече да не е „удобен“ за тях. Това означава да застане в ролята НЕ на техен „спасител“ или „снабдяващ ги емоционално приятел“, а като равностоен и стабилно присъстващ партньор и/или приятел, която заявява първо себе си.

Всъщност, когато партньорът присъства не само словесно с дежурни въпроси като „как си“ и логични решения, а с емоционално заявяване „аз съм до теб, ако имаш нужда от мен„, всяка жена ще усети спокойствието от това, че има подкрепата на своя парньор, но в същото време това ще ѝ помогне ще се свърже и със своята собствена сила и увереност, че може да се справи и сама с предизвикателствата в живота си.

Проявленията на лоялностите, които развиваме към своите родители са много. Методът „Семейни констелации“ работи изключително добре именно с осъзнаването и лечението на подобни лоялности и произхождащите от тях модели на поведение и трансгенерационни травми.

В предстоящи скоро групи по Семейни констелации в AWAKENING CENTER, на които можете да поставите свои лични теми или да участвате като представител/наблюадател, можете да се включите тук:

Семейни констелации – 11.02.2023 | ЗАПИШИ СЕ ТУК

Семейни констелации – 25.02.2023 | ЗАПИШИ СЕ ТУК

Светът е различен, когато се освободим от това, което носим заради другите!

Автор на статията: Делян Загарьов
Водещ по метода Семейни констелации, Усуи и Каруна Рейки Мастер, Мастер Акашови записи и Ангелска терапия