Напътствия от Великите шамани: Повелителят на дъждовете

ПОВЕЛИТЕЛЯТ НА ДЪЖДОВЕТЕ
Напътствия от Великите шамани
(8-14 Октомври 2018)

Повелителят на дъждовете е майстор на проявлението, който може да призове елементите на природата, за да служи за най-висшето добро на Цялото. Когато силата на съвместно пресъздаване се използва с чисто сърце и почтеност, поток от велика красота и ползи протича към всички. Когато тази сила се използва само за лична изгода, всички страдат. Когато Земята е суха, Повелителят на дъждовете извиква водите от небесата и всичко изсъхнало в полетата и в сърцата на хората, отново се връща към живот.

Тази седмица, Великите шамани и Повелителят на дъждовете ви призовават да създадете нещо ново от елементите, които вече присъстват в живота ви. Уверете се, че работите с това, което е, а не с това, което може да бъде или е могло да бъде. Семената, които тихо покълваха в сърцата ви, ще изригнат от почвата готови за слънчевата светлина. Не стойте в миналото, заложете всичките си чипове на следващото хвърляне на божествените зарове!

AWAKENING CENTER
 Център за физическо и душевно здраве
 www.awakening.land / 088 99 44 132