Семейните констелации са метод, разработен от философа, теолог, педагог и психотерапевт Берт Хелингер. Целта на метода е да освободи хората от натрупано напрежение и повтарящи се конфликти и модели на поведение, които често произхождат от миналите поколения и имат своите корени в събитията в семейната история, като – военни конфликти, домашно насилие, преждевременната смърт на родители или деца, аборти, ранна раздяла или преживяно насилие.

Ето какво споделя Берт Хелингер за прошката:

„Какво се случва, когато някой поиска прошка или дори по-лошо, когато някой каже: „Прощавам ти“? Да вземем прост пример: В брака, единият партньор прави нещо, което наранява другия (без значение какво) и след това моли партньора си да му/ѝ прости.

Представете си, че партньорът отговори: „Прощавам ти“. Как мислите, че изглежда бъдещето на тази двойка? По-добро или по-лошо?

Нека обясня: когато единият каже на другия „прощавам ти“, той всъщност се държи арогантно. Така той унижава партньора, който е виновен. Тогава единият никога вече няма да може да бъде на равно ниво с другия. Това е чудесен инструмент за прекратяване на връзка. Същността на прошката се основава на приемането на идеята, че човек има право да разтовари някого от собствената му вина. Откъде-накъде имаме това право?

Тук има и нещо друго, което е важно да се разкрие. Когато човек, който е виновен се изправи пред вината, приеме я и приеме последствията, той придобива сила, тежест и чест. Приемането на последствията от собствената вина съдържа в себе си силата – сила да извлече нещо добро по различен начин от този, който не е виновен.

Невинните хора имат по-малко тежест, за разлика от тези, които са станали по-силни поради своята вина.

Когато някой каже „прощавам ти“ и той/тя прости за случилото се, тогава виновният губи силата си, произтичаща от тази вина и губи възможността оттук-нататък да направи нещо добро с нея, губи възможността да израсне.“

Превод от испански език: Делян Загарьов