Семейната душа


В навечерието на Архангелова Задушница…

Тези, които обичаме и сме загубили, вече не са там, където са били. Сега те са там, където сме ние.

Тези разбирания ни карат да осъзнаем и признаем, че сме част не просто от една система, а от великата семейна Душа, съставена от всички, които са родени в нашето семейство, в нашия род – минало, настояще и бъдеще, прегърнати в единство, където всеки има своето място и където всеки принадлежи.

Тази семейна Душа се вселява в нас и ние я обитаваме, нашите предци живеят в нас, а ние сме цялото ни семейство.

По много начини и форми живеем за тях и по този начин поемаме страдания, проблеми и симптоми – от сляпа любов и несъзнателна лоялност, защото семейната система винаги е в движение на компенсация и се стреми да създаде баланс, като търси помирение на всички членове в и чрез нас.

Когато разбера, че зад моята история има други истории и че възприятието ми за настоящия момент е обусловено от преживявания от минало, което дори не познавам, започвам да се събуждам. Тогава мога да се помиря с живота на моите предци и с моя живот. Тогава може да се случи връщането на това, което не е мое, съответно и благословията и свързването с моята цел.

Когато някой в ​​семейството стане осъзнат, той прави така, че цялото му семейство също да стане осъзнато, осветявайки великата Душа. Това е мечтата на предците ни, някой от нас да се събуди, а те да намерят покой.

Делян Загарьов
04.11.2022