AWAKENING CENTER

✓ Индивидуални консултации
✓ Терапия на двойки
✓ Семейни констелации
✓ Лекуване на травми от детството (Праймъл 1)
✓ Лекуване на травми от юношеството (Праймъл 2)
✓ Рейки лечение и обучение
✓ Разчитане на Акашови записи
✓ Ангелска терапия
✓ Регресии и прогресии
✓ Групови практики и медитации
✓ Курсове и обучения
✓ Мъжки кръг 

Семейните констелации, предците и семейната душа – AWAKENING CENTER

Семейните констелации, предците и семейната душа


Семейните констелации

Да чувстваш любов и благодарност към предците си е важна предпоставка, за да се наслаждаваш на собствения си живот. Терапията с метода Семейни (фамилни) констелации въвежда ред в миналото и възстановява хармонията в трансгенерационните отношения.

Семейни констелации е терапевтичен метод, създаден от Берт Хелингер, който придобива популярност през последните години. Механизмите, по които действа, не са напълно обясними и разбираеми за мнозина, но резултатите са изумителни. Сесиите обикновено се провеждат в групи, но могат да се случват и в индвидуална форма, чрез различни помощни инструменти.

Клиентът споделя за личен проблем, който го вълнува. След това терапевтът го кани да избере хора от групата, които да представляват най-значимите членове на неговата семейна система или лица свързани с темата, която клиентът поставя. След като е избрал участниците, клиентът ги поставя в пространството (подрежда ги един спрямо друг) по начина, който смята за подходящ.

Избраните представители стоят в мълчание, без да знаят нищо за хората, чиято роля „играят“. След кратко време, те започват да усещат емоции, понякога имат дори физически усещания или импулси за движения, които принадлежат на човека, когото представляват. Те следват тези импулси и движения под наблюдението на терапевта, който фасилитира (вóди) процеса. Правят бавни движения, като се водят от интуицията си и усещанията, които имат, а не от интелекта. Терапевтът наблюдава какво се случва, кой кого гледа, какво разположение приемат в пространството представителите, накъде се придвижват, долавя какво усеща всеки един в полето, както се нарича пространството, в което се случва констелацията.

Терапевтът може да поиска някой от участниците да извърши конкретно движение или да произнесе някаква лечебна фраза, която улеснява потока на енергията и „подрежда“ констелацията. Целта е да се разкрие вътрешната динамика, която причинява продължаването на конфликта/проблема и да се работи върху това, всеки член на семейството да може да заеме по-добро място в пространството, да се почувства по-добре, както спрямо себе си, така и спрямо останалите от семейната система.

Семейната душа

Съществува групово или колективно съзнание, което действа на несъзнавано ниво и което Берт Хелингер нарича „семейна душа“. Всяко психическо или емоционално разстройство, физическо заболяване, ситуация или проблем, които засягат един член на семейството, имат отражение върху другите в системата. Оттук произлиза и името на метода: семейни констелации (от англ. family constellationsсемейни съзвездия), тъй като всички сме свързани с останалите членове на нашата система, както звездите в съзвездията.

До недалечното минало, семейството, родът и кланът са били от решаващо значение за оцеляването и техните интереси са били поставяни над интересите на отделните членове на фамилията. Ако член на семейството не постави като приоритет интереса на семейството, той може да бъде обвинен, наказан и дори отхвърлен от своите роднини. А в по-древни времена, това да си отлъчен, да не принадлежиш към племето, е било равнозначно на сигурна смърт, затова ние следваме сляпо, несъзнателно, семейните принципи, вярвания, модели, защото само така можем да принадлежим.

Днешното общество е по-гъвкаво и по-широко скроено, но според Хелингер тези модели или сили, които ни влияят, продължават да действат на несъзнавано ниво. Целта на семейните констелации е да разкрият вътрешната динамика на семейството, която пречи на любовта да тече правилно между отделните членове на семейството и между различните поколения.

Предците

И споменавайки различните поколения, тъй като се занимавам и с други енергийни методи, инструменти и практики като Акашови записи, Рейки, Ангелска терапия, в които също се твърди, че носим карма от предците си поне до 9 поколения назад преди нас, аз се замислих за това колко хора включват тези 9 поколения. И изчислих следното, без да включвам отделни биологична майка и осиновителка, ако случаят е на осиновено дете, както не включвам и братя и сестри на родители, братя и сестри на баби и дядовци, т.е. това са само преките души – предците, които са пряко свързани с нас и чрез които нишката на живота се е предавала, докато достигне до нас.

И така, ние имаме:

Майка 1 
Баща 1
Баба и дядо 4 (2 по майчина линия и 2 по бащина линия)
Прабаба и прадядо 8
Второ поколение прапрабаба и прапрадядо 16
Трето поколение прапрабаба и прапрадядо 32
Четвърто поколение прапрабаба и прапрадядо 64
Пето поколение прапрабаба и прапрадядо 128
Шесто поколение прапрабаба и прапрадядо 256
Седмо поколение прапрабаба и прапрадядо 512
Осмо поколение прапрабаба и прапрадядо 1024
Девето поколение прапрабаба и прапрадядо 2048
Десето поколение прапрабаба и прапрадядо 4096

За миг спрете… Помислете… Това не са просто числа, това са хора, човешки съдби, 11 поколения живели над 300 години преди нас. Хора преживели глад, мизерия, преселения, болести, войни, гонения, мъчения…

Замислете се наистина, затворете очи и си представете, всяко едно число представлява сбор от съдби, животи, които са включвали болки, разочарования, насилие, конфликти, загуба на близки, загуби на деца, аборти, дъщери и синове погубени във войни, робство, отнемане на имоти, тежки природни бедствия…

Но също така, помислете и колко сила са имали тези хора, за да се справят с всичко това, да оцелеят и да успеят да предадат живота на своите деца. Свържете се с любовта между тях, усетете колко любов, живот и жизнена енергия са се предавали от човек на човек, от поколение на поколение, над 4 хиляди човека са дали частичка от себе си през вековете, за да ни има нас, сега, тук.

Не е ли велико усещането, когато се замислите, когато осъзнаете факта, че вие сте живи и хиляди хора са участвали в този процес и са подготвяли вашето появяване тук?!

Не е ли съвършен процесът на живота, който е минал през всички тези истории, пренасял е между поколенията късче от всеки един преди вас, за да създаде вас, такъв какъвто сте тук и сега?!

Единственото, което се иска от нас, е да осъзнаем колко сме свързани помежду си, да си спомним предците си, да се обърнем в сърцата си към тях и да се преклоним с любов и благодарност. И така, тяхната благословия ще потече към нас. Никой от предците ни не иска ние да страдаме, да живеем с болести, в лишения, да носим тъга. Те искат само да си ги спомним, да видим приноса им за това ние самите да сме живи. Искат да живеем и в тяхна чест. Точно така, защото душите на тези хора са около нас и искат да бъдем щастливи, за да усетят, че техните животи, изпитанията през които са преминали, всичко е имало смисъл и ние продължаваме това чудо на живота, което е достигнало до нас чрез тях.

Колко от вас си спомнят баба си и дядо си. Ние не познаваме дори родителите си толкова добре, колкото си мислим. Не знаем почти нищо за детството им, за мечтите им, за копнежите им. А сега си представете няколко поколения хора назад, хора, чиито лица не сте виждали, хора, чиито имена не сте чували, хора, за които не знаете нищо или най-много да сте чували някакви легенди. А ние сме свързани с тях, те са живи чрез нас в този живот, ние носим тяхната памет в клетките си, тяхната любов и сила са в сърцата ни.

Семейните констелации са феноменологичен метод, който може да ви помогне да се свържете отново с предците си по един нов начин, да работите за осъзнаване произхода и лечение на различни лични теми – здравословни проблеми и симптоми, финансови затруднения, повтарящи се модели на поведение и ситуации, страхове, депресии, панически атаки, загуба на деца, ранна смърт в семейството и т.н.

Ако имате лична тема, която желаете да разгледаме чрез метода Семейни констелации, интегрирам го в професионалната си практика, след като имах честта да завърша обучението си при един изключителен преподавател, фасилитатор, терапевт и човек – Елица Великова. Повече за нея можете да прочетете от сайта на нейния Институт за терапия и експресивни изкуства ТУК.

Ако желаете да се включите в предстоящо обучение по метода Семейни констелации, сформира се група водена от Елица Великова, като обучението стартира от 27 февруари 2021 година. Можете да прочетете повече за обучението и да заявите участието си ТУК.

Тренингът е насочен, както за хора, които искат да използват метода Семейни констелации в своята работа с хора, така и към тези, които нямат професионален интерес, но искат да задълбочат личната си опитност и познания в сферата и да интегрират неговите принципи в собствения си живот.

Препоръчвам Елица Великова, не само защото е изключителен професионалист с дългогодишна практика, но е и прекрасен човек и въпреки мащаба на групите, успява да подкрепи индивидуално всеки участник в неговия личен процес.

Автор: Делян Загарьов


AWAKENING CENTER
Who are we

Our promise is to deliver learning tools, education, and a space of freedom of expression to individuals eager and rigor to break through in any area of their life to create the results they desire and deserve. Awakening Center proudly stands as a pillar of commitment, integrity, and excellence! We are committed to be a space for you to expand your self-awareness, awaken your inner power, and create the life you desire! We are here to serve you! Your goals and dreams will not tolerate mediocrity, neither should your encouragement team.

What we offer:

  • Family constellations
  • Healing the Inner child / Primal therapy
  • Individual therapy
  • Akashic records readings and training
  • Usui & Karuna Reiki treatment and attunement
  • Past life regressions
  • Angel therapy sessions
  • Retreats
  • Group events: meditations, lectures
  • Courses & trainings

Contact us:

Address: 12 Tserova gora Str., 1612 Sofia, Bulgaria
E-mail: welcome@awakening.land
Phone: +359 (0) 88 99 44 132

Powered by
AWAKENING CENTER
¿Quiénes somos?

Spanish Content (Comming Soon)

Contactos:

Dirección: c./ Tserova gora 12, Sofia 1612, Bulgaria
E-mail: welcome@awakening.land
Teléfono: +359 (0) 88 99 44 132

Powered by
error: Съдържанието е защитено!!!