Акашови записи (Ангелска терапия)


Акашови записи

Акашовите записи представляват енергийно-информационно поле, измерение в което се съдържа цялата мъдрост от началото на вечността. Вибрацията на всяка мисъл и всяко преживяване, които сте имали в този и предишните си животи, както и вибрациите на цялата Вселена и всички същества в нея, се съдържат в Записите. Акашовите записи съдържат информация за всеки ваш минал живот, както и за всяка една потенциална възможност за вашето бъдеще.

Данни за използването на знанието за Акашовите записи могат да се открият в почти всички древни цивилизации и култури: присъстват в Новия завет, в Корана, в древните книги на Будизма, в източници на Маите и т.н., макар да се срещат под различни имена – Акашови записи, Дърво на живота, Дърво на Знанието, Свитъците и т.н.

Акáша, в превод от санскрит, означава “небе”, “Бог/Божествен”, “етер/изначално вещество”.

Акáшови записи – наричат се записи, именно защото в тях се съхранява записана /кодирана историята на цялата Вселена. Често са наричани “Вселенската библиотека” и “Божествената ДНК”.

Ангелска терапия:

Когато се спомене думата “ангел”, много хора веднага я свързват с религия, а невярващите, веднага изгубват интерес да чуят за какво става въпрос.

Какво е Ангелска терапия?

Всъщност, Ангелската терапия е метод за духовна “терапия”, който включва работа най-често с ангели, ангели пазители и архангели, но и с други същества от невидимия свят.

Какви са ползите от Ангелската терапия?

Всеки практикуващ ангелска терапия и работещ с полето на Акашовите записи знае, че всеки от нас има ангели пазители. Тези, които вярват в тази информация, често получават доказателства за невидимото присъствие, както и напътствия в моменти на трудности в различни сфери от живота – финансово състояние, взаимоотношения, здраве, целта/мисията на живота, кармични уроци и други.  Тези същества са практически помощници, които се намесват в нашето ежедневие, но САМО, ако вие сте поискали помощта им, защото ангелите не престъпват свободната воля на никого.

Какво е усещането?

Човек трудно би могъл да опише с думи преживяванията, които носи работата с енергията на Акашовите записи. За мен те не са просто “инструмент”, който използвам при нужда, а с течение на времето се превърнаха в начин на живот. Ежедневно работя с/в полето на Акáша, както за себе си, така и за други хора, макар да “прекрачих прага на Вселенската библиотека”, преди вече повече от 10 години.

По време на Ангелска терапия и работа с полето на Акáша, човек получава послание (най-често под формата на думи, но не само), което се предава на клиента от Майстор на Акáшовите записи вербално (при сеанс на живо или по Skype) или в писмена форма (когато въпросът е зададен по мейл). Посланието не е просто съобщение с информация, а мощна енергийна вълнá, която може да доведе до разбиране, постигане на осъзнаване, и дори просветление по определена тема от живота, лечение на емоционална травма, усещане за подкрепа и сила, както и насоки в трудни моменти, при вземане на важни решения и т.н.

Често, по време на Ангелска терапия, получаващият посланието се чувства емоционален и след сесия има усещане за лекота и яснота.

Понякога, при желание на клиент, може да се установи връзка с починал близък (ако бъде позволено от духовните водачи и пазителите на записите), за да настъпи лечение на емоционално ниво и освобождаване на духа на починалия.

Сесия за Ангелска терапия може да се проведе лично на място в AWAKENING CENTER и да се съчетае с рейки сеанс, а също и онлайн по Skype или чрез изпращане по мейл на въпрос към Акашовите ви записи.