Акашови записи:

Акашовите записи представляват енергиен отпечатък на всяка мисъл, действие, емоция и опитност, случвали се някога във времето и пространството. Акашовите записи могат да се разглеждат, като архив от всички преживявания, на всички ваши животи, във всички реалности.

Информацията, съдържаща се в Акашовите записи е отпечатана върху най-финото вещество, наречено акáша. То представлява енергията, която създава всичко във Вселената или както го наричаме – Божествената ДНК.

За Акашовите записи се смята, че съществуват от началото на Сътворението. На Земята, познанията за Акашовите записи датират от древността, за тях се споменава в Новия Завет, Корана, срещат се и в други култури и източници, но там са наричани с други имена – Дървото на живота, Книгата на мъдростта, Свитъците и т.н.

Акашовите записи са не просто източник на информация, а и измерение и състояние на Любовта и Мъдростта на Духа. Когато работим с полето на знанието, ние пребиваваме в това измерение и можем да получим познание за себе си, за другите, за Вселената, за Цялото сътворение, за всичко, което Е.

Какво представлява разчитането на Акашовите записи?

Разчитането на Акашовите записи става само след изричното позволение на клиента и осъзнатото му желание за работа по конкретен проблем, тема или ситуация.

Какви са ползите от Ангелската терапия?

Всеки, докоснал се до полето на акашовите записи получава информация за различни сфери от живота, които го интересуват – финансово състояние, взаимоотношения, здраве, целта/мисията на живота, кармични уроци, духовни теми и други.  Тази информация обикновено след време води до осъзаване, лечение и преодоляване на проблемите, разрешаване на ситуациите, промяна на моделите на поведение, както и повече яснота.

Сесия за разчитане на Акашовите записи може да се проведе присъствено в AWAKENING CENTER, а също и онлайн, включително като просто изпратите един въпрос на нашата е-поща и ще получите посланието си като отговор в рамките на 48 часа след заплащането на таксата.