Psycho-website-cover

В AWAKENING CENTER – Център за физическо и душевно здраве за Вас ще се погрижи високо квалифициран психолог-психотерапевт, който работи, както индивидуално, така и в групи, като съчетава различни терапевтични методи като Фамилни констелации, Гещалт психотерапия, Транзакционен анализ и други.


DKДиана Калицова е психолог-психотерапевт не само по професия. Това е нейното призвание и начин на живот. Работи с възрастни, подрастващи, семейства и двойки, като съчетава различни терапевтични методи и техники, които съобразява с индивидуалните нужди на всеки клиент. Практическият ѝ опит в психотерапията е свързан с работа на частна практика; участия и асистиране в различни семинари; практическа работа в обучителни групи и тренинги за следдипломна преквалификация; групи за интервизия; работа под супервизия; както и като водещ, ко-терапевт и фасилитатор на терапевтични групи. Диана Калицова е председател на Българска асоциация по Гещалт терапия (БАГТ).

Като терапевт, Диана предлага краткосрочна и дългосрочна индивидуална терапия; психологическо консултиране; терапия и консултиране на двойки и семейства; групова терапия; поддръжка в кризисни моменти, интензивна терапия, Фамилни констелации – групови, индивидуални и за двойки; също така и online терапия и консултиране.


Жизнени ситуации, проблеми и теми, с които работи терапевтът:

Self Journey logo
01. Зависимости

Злоупотреба с алкохол и/или наркотични вещества, сексуална зависимост, работохолизъм, хазарт, интернет зависимост; прекомерно и безпредметно пазаруване; съзависимост.


Self Journey logo

02. Емоционални проблеми

Тъга, депресия, прекомерен гняв или липса на такъв; ревност, тревожност, фобии, панически атаки, обсесивно-компулсивно поведение, свръх чувствителност или липса на такава, себеразрушително поведение; преживяване на силно чувство за вина или силна обида и др.


Self Journey logo

03. Проблеми във връзките

Затруднения в намирането и/или поддържането на здрава връзка; конфликти; затруднения в общуването с близки, приятели и/или колеги; преодоляване на развод, изневяра или раздяла; затруднения или отчуждаване в интимно и сексуално отношение; родителство и всичко свързано с него; и др.

Self Journey logo


04. Проблеми със самочувствието и самооценката

Чувство за несигурност и „неадекватност”; липса на вяра в собствените способности и потенциал; срам; неудовлетвореност във физически и материален аспект; изолация; неспособност за заявяване на себе си и собствените нужди; социална фобия; нарцистично разстройство и др.

Self Journey logo


05. Хранителни разстройства 

Анорексия; булимия; хиперфагия (системно преяждане); орторексия (мания да се яде само здравословна храна) и др.

Self Journey logo
06. Депресия 

Депресивни настроения, проблеми със съня; липса на мотивация; неспособност за концентрация; негативно отношение към всичко и всички; безразличие към живота; чувство на безсилие и липса на жизнена енергия и др.

Self Journey logo
07. Травма 

Проблеми свързани с осиновяване; емоционално и/или сексуално насилие; травма причинена от хирургични процедури или инциденти; Посттравматично стресово разстройство; тежка загуба на близки и др.

Self Journey logo
08. Стрес 

Остър ежедневен стрес; прегаряне (burnout); значителни промени в личен план (позитивни и негативни); общо претоварване; личностни кризи; стрес в работата и др.

Self Journey logo
09. Други 

Други – нужда от споделяне (ако имате нужда да поговорите с някого); нужда от подкрепа; нужда да бъдете разбрани или просто да се чувствате по-щастливи.

Темите и проблемите, с които работи терапевтът, варират от всекидневни стресови ситуации, до дълбоки екзистенциални теми, като – смисъла на животанамиране на собственото призваниедуховно и личностно развитие, както и всичко онова, което би могло да спомогне за развитие на скрития потенциал на човек и да допринесе за по-добро качество на живот. 

SJ